TIN TỨC VỀ NGHI VẤN KHOA PUG TỐ JOHNNY ĐẶNG “ĂN CHÁO ĐÁ BÁT” - NGHI VAN KHOA PUG TO JOHNNY DANG “AN CHAO DA BAT”

Nghi vấn Khoa Pug tố Johnny Đặng “ăn cháo đá bát”