Local brand Việt với phong cách cực "tây" được các fashionista nước ngoài mê tít, nàng nào sành mốt không biết thì nên xem lại Local brand Việt với phong cách cực "tây" được các fashionista nước ngoài mê tít, nàng nào sành mốt không biết thì nên xem lại