Người dùng iPhone phải bật tính năng này ngay, chẳng may bị mất điện thoại cũng không lo mất dữ liệu
Tính năng có trên iOS 17 này giúp tăng cường bảo mật cho iPhone của bạn, phòng ngừa kẻ gian lấy được dữ liệu cá nhân trong trường hợp điện thoại bị đánh cắp, thất lạc.