Nhìn lại tất cả thế hệ iPhone: Apple đã thay đổi qua từng năm như thế nào?

Đã 16 năm kể từ khi Steve Jobs giới thiệu iPhone đời đầu với thế giới, và kể từ đó đến nay chiếc smartphone thay đổi thế giới này vẫn là tượng đài hầu như không chiếc điện thoại nào có thể đánh bại.