Nỗ lực làm công chúa, Lưu Diệc Phi suýt "vồ ếch" 2 lần Nỗ lực làm công chúa, Lưu Diệc Phi suýt "vồ ếch" 2 lần