Hết chuyện mặc xấu trường kỳ lại tới việc trở thành "cú dớp" của Prada, sự nghiệp làm đẹp làm sao thế Trịnh Sảng ơi? Hết chuyện mặc xấu trường kỳ lại tới việc trở thành "cú dớp" của Prada, sự nghiệp làm đẹp làm sao thế Trịnh Sảng ơi?