Điểm danh hội bạn thân cực phẩm rủ nhau cùng tham gia "Người ấy là ai" mùa 3!

Điểm danh hội bạn thân cực phẩm rủ nhau cùng tham gia "Người ấy là ai" mùa 3!

Không chỉ đi một mình, các cực phẩm "Người ấy là ai" còn rủ hội anh em thân thiết tham gia chung.