Tập 2 Hoa Hậu Thể Thao: Thúy Vân phạm quy, Kỳ Duyên chấp nhận chơi lại từ đầu

Tập 2 Hoa Hậu Thể Thao: Thúy Vân phạm quy, Kỳ Duyên chấp nhận chơi lại từ đầu

Á hậu Thúy Vân đưa ra nhiều lý lẽ quyết bảo vệ thí sinh đến cùng trước Hoa hậu Kỳ Duyên trong tập 2 Hoa Hậu Thể Thao.