Trời Sinh Một Cặp: Diệp Bảo Ngọc mang trăn lên sân khấu, bắn rap điệu nghệ ẵm trọn 2 con 10

Trời Sinh Một Cặp: Diệp Bảo Ngọc mang trăn lên sân khấu, bắn rap điệu nghệ ẵm trọn 2 con 10

Thêm một sân khấu đáng nhớ nữa của Diệp Bảo Ngọc tại Trời Sinh Một Cặp.