HyunA thừa nhận bạn trai có ấn tượng không tốt ngay lần đầu ra mắt bố mẹ

HyunA thừa nhận bạn trai có ấn tượng không tốt ngay lần đầu ra mắt bố mẹ

Tuy nhiên, Dawn đã nhanh chóng cải thiện tình hình và nhận được nhiều tình cảm từ bố mẹ HyunA.