AMEE lơ đẹp hàng loạt nam thần vì phát cuồng RM (BTS)

AMEE lơ đẹp hàng loạt nam thần vì phát cuồng RM (BTS)

Mới đây, AMEE đã xuất hiện trong chương trình Ai Chọn Ai của KingLive.