Xem Khánh Vân diễn Kén Em ở Miss Universe, netizen bất ngờ liên tưởng đến thí sinh RuPaul's Drag Race

Xem Khánh Vân diễn Kén Em ở Miss Universe, netizen bất ngờ liên tưởng đến thí sinh RuPaul's Drag Race

Tất nhiên đây chỉ là so sánh vui vì ý tưởng Kén Em của Khánh Vân khác hoàn toàn thí sinh này.