Công Lý có phản ứng thế nào khi không thể đóng vai Bắc Đẩu ở Táo Quân 2022?

Công Lý có phản ứng thế nào khi không thể đóng vai Bắc Đẩu ở Táo Quân 2022?

Bà xã Công Lý đã tiết lộ về tình trạng của chồng, trong đó cô có nhắc đến việc không tham gia Táo Quân.