Giới thiệu

Xuyên suốt 7 tập phim là câu chuyện xảy ra mỗi sáng thứ hai khi Quốc Bình dùng chiếc xe 7 chỗ của
mình chở các bạn ở chung khu chung cư đi làm. Thông qua mỗi tập phim, các nhân vật được khắc họa rõ
nét để làm nổi bật cuộc sống của dân văn phòng hiện nay và cách sử dụng công nghệ hiện đại vào cuộc
sống của mình một cách thông minh như thế nào.

Xem ngay
News