TIN TỨC VỀ KHOA PUG “PHỐT” JOHNNY ĐẶNG, VƯƠNG PHẠM CHỌN PHE - KHOA PUG “PHOT” JOHNNY DANG, VUONG PHAM CHON PHE

Khoa Pug “phốt” Johnny Đặng, Vương Phạm chọn phe