Vì sao bỏ tính điểm trung bình cộng tất cả các môn học lớp 6?

Hà Linh, Theo Tiền Phong 09:35 23/08/2021

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT), việc bỏ cách tính điểm trung bình cộng tất cả các môn học sẽ dễ nhận thấy điểm mạnh, yếu của từng học sinh và không có môn nào là chính, hay phụ.

Theo thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đạo tạo mới ban hành, một số môn học chỉ đánh giá bằng nhận xét, không cho điểm như: Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Kết quả học tập các môn học này sẽ được đánh giá bằng nhận xét 2 mức là Đạt và Chưa đạt.

Những môn học còn lại sẽ được đánh giá kết hợp giữa nhận xét và cho điểm.

Đánh giá bằng hình thức nhận xét, giáo viên dùng hình thức nói hoặc viết để nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh; Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện.

Đánh giá bằng điểm số, giáo viên dùng điểm đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ thông qua các hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với các môn học. Đặc biệt, đối với đánh giá thường xuyên, giáo viên cho điểm, nhận xét thông qua hỏi – đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập. Mỗi môn học, mỗi học sinh được đánh giá nhiều lần, trong đó chọn một số lần kiểm tra để ghi kết quả đánh giá vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh theo lớp.

Một trong những điểm mới nhất của Thông tư 22 Bộ GD&ĐT vừa ban hành áp dụng cho học sinh lớp 6 năm học này là sẽ bỏ cách tính điểm trung bình cộng tất cả các môn để xếp loại học sinh.

Ví dụ trước đây, sau một học kỳ hay cả năm học, giáo viên sẽ cộng điểm trung bình tất cả các môn và chia ra để lấy mức điểm trung bình. Để đạt danh hiệu Học sinh giỏi, điểm trung bình tất cả các môn sẽ đạt mức 8.0 trở lên, điểm trung bình của 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ phải đạt từ 8.0 trở lên và các môn khác đạt 6.5 trở lên.

Ở Thông tư 22, danh hiệu Học sinh xuất sắc có kết quả rèn luyện và học tập cả năm được đánh giá Tốt; có ít nhất 6 môn học đạt điểm trung bình 9.0 trở lên, điểm tất cả các môn học từ 6.5 trở lên. Danh hiệu Học sinh giỏi có kết quả học tập và rèn luyện cả năm được đánh giá ở mức Tốt; trung bình tất cả các môn học từ 6.5 trở lên và ít nhất 6 môn đạt 8.0 trở lên.

Mức Khá, tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá ở mức Đạt. Tất cả các môn học có kết quả từ 5.0 trở lên, trong đó ít nhất 6 môn học có điểm trung bình từ 6.5 trở lên.

Mức Đạt, có nhiều nhất 1 môn học đánh giá bằng nhận xét Chưa đạt; Có ít nhất 6 môn có kết quả 5.0 trở lên; không có môn nào dưới 3.5 điểm.

Theo ông Nguyễn Xuân Thành quy định tại Thông tư 22 sẽ không còn việc gộp thành điểm trung bình cộng của tất cả các môn học để đánh giá như trước. Điều này sẽ xoá bỏ chuyện môn này gánh điểm cho môn kia.

Với kết quả học tập của từng môn học riêng rẽ, học sinh, phụ huynh và thầy, cô giáo có thể nhìn nhận cụ thể mỗi học sinh có những điểm mạnh, yếu khác nhau. Khái niệm "học sinh giỏi" sẽ được nhìn nhận toàn diện và đa dạng hơn trên quan điểm giáo dục cá nhân hoá từng học sinh.

Ngoài ra, quy định mới cũng thể hiện quan điểm coi các môn học công bằng như nhau, không có môn nào là môn chính hay môn phụ. Ngoài việc chống học lệch (coi trọng học Toán, Văn, Ngoại ngữ), học sinh được đánh giá công bằng ở các lĩnh vực khác nhau. Học sinh không phải cứ giỏi Toán, Văn mới là giỏi, mà có thể giỏi các môn khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội.

"Khi học lên THPT, tính phân hoá, hướng nghiệp cao hơn, học sinh sẽ có thiên hướng học nhiều hơn, tốt hơn ở các môn phù hợp với tố chất và định hướng nghề nghiệp, phù hợp với quan điểm đánh giá này", ông Thành khẳng định.

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm