Hai tỷ phú cùng nhau tham dự cuộc thi bóng bàn và ném báo