Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai

A Đi Đát, Theo Helino 12:31 24/03/2019

Dùng hàng hiệu mà đọc sai tên hàng hiệu, kỳ lắm à nghen!

Adidas

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 1.
Cách đọc sai: Ah-DEE-des 

Cách đọc đúng: AH-dee-dahs


Altuzarra

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 3.
Cách đọc sai: Ahl-too-ZAIR-ah

Cách đọc đúng: Ahl-too-ZAH-rah


Anna Sui

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 5.
Cách đọc sai: Ann-ah Sway hoặc Anne-ah Soo-yee

Cách đọc đúng: Ann-ah Swee


Balmain

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 7.
Cách đọc saiBahl-MANE

Cách đọc đúng: Bal-MAH


BCBGMAXAZRIA

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 9.
Cách đọc saiBick Big Max AHZ-ree-uh

Cách đọc đúng: Bee See Bee Gee Max AZ-ree-uh


Bvlgari

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 11.
Cách đọc sai: Bool-GAH-ree

Cách đọc đúng: BOOL-gah-ree


Carolina Herrera

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 13.
Cách đọc saiCare-oh-LINE-ah Her-rare-ah

Cách đọc đúng: Care-oh-LEE-nah Her-rare-ah


Christian Louboutin

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 15.
Cách đọc sai: Krist-chun Loo-bow-tin

Cách đọc đúng: Krees-chawn Loo-boo-tahn


Comme des Garçons

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 17.
Cách đọc saiCome dess Gar-kons

Cách đọc đúng: Comb day Gar-sown


Dior Homme

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 19.
Cách đọc sai: Dee-OAR Home

Cách đọc đúng: Dee-OAR Uhm


Ermenegildo Zegna

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 21.
Cách đọc saiEhr-men-ay-GILL-doh ZEG-nah

Cách đọc đúng: Air-men-eh-JEEL-doh ZEHN-yah


Giambattista Valli

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 23.
Cách đọc saiGee-ahm-bah-TIS-tah Vale-ee

Cách đọc đúng: Jahm-bah-TEES-tah VAH-lee


Givenchy

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 25.
Cách đọc sai: Jee-VEN-chee

Cách đọc đúng: Zhee-vawn-shee


Hermès

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 27.
Cách đọc saiHer-meez

Cách đọc đúng: EHR-mess


Issey Miyake

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 29.
Cách đọc saiIs-see My-ache

Cách đọc đúng: EE-say Mee-AH-keh


Jacquemus

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 31.
Cách đọc saiJack-kay-muhs

Cách đọc đúng: ZHAK-moose


Jean Paul Gaultier

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 33.
Cách đọc sai: Jeen Pawl Gall-teer

Cách đọc đúng: Zhawn Pawl GOH-tee-ay


Lanvin

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 35.
Cách đọc saiLan-ven

Cách đọc đúng: Lawn-vahn 


Loewe

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 37.
Cách đọc sai: Low-ee

Cách đọc đúng: Loh-WAY-vay


Maison Margiela

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 39.
Cách đọc saiMay-sun Mar-gee-ella

Cách đọc đúng: May-ZOHN Mar-JHEL-ah


Monique Lhuillier

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 41.
Cách đọc sai: Mow-neek Loo-eh-leer

Cách đọc đúng: Mow-neek Loo-lee-ay


Monse

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 43.
Cách đọc sai: Mahns

Cách đọc đúng: Mon-say


Moschino

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 45.
Cách đọc sai: Mow-SHEE-noh

Cách đọc đúng: Mohs-KEY-noh


Prabal Gurung

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 47.
Cách đọc sai: Pray-bal Guh-ruhng

Cách đọc đúng: PRAH-bull Goo-ROONG


Pyer Moss

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 49.
Cách đọc saiPie-ehr Mahs

Cách đọc đúng: Pee-air Mahs


Rochas

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 51.
Cách đọc saiRoh-chas 

Cách đọc đúng: Roh-shah


Rodarte

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 53.
Cách đọc saiRoh-dart 

Cách đọc đúng: Roh-DAR-tay 


Teva

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 55.
Cách đọc saiTee-vah

Cách đọc đúng: Teh-vah


Roland Mouret

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 57.
Cách đọc sai: Roh-land More-eht

Cách đọc đúng: Roh-lahnd More-ay 


Thakoon

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 59.
Cách đọc sai: Thah-koone

Cách đọc đúng: Tah-koone


Uniqlo

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 61.
Cách đọc saiYou-NIH-kloh

Cách đọc đúng: YOU-nee-kloh


Vetements

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 63.
Cách đọc sai: Vet-eh-mehnts

Cách đọc đúng: Vet-MAHN


Yves Saint Laurent

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 65.
Cách đọc saiEves Saynt Lor-ehnt

Cách đọc đúng: Eve Sahn Loh-rahn 


Zara

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 67.
Cách đọc saiZah-rah

Cách đọc đúng: Tsah-dah

Chia sẻ

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Nhìn lại lịch sử huy hoàng của Nike và sức mạnh của slogan nổi tiếng vực dậy cả 1 thương hiệu

    Ý nghĩa logo, ý nghĩa thương hiệu cùng nhiều mẩu chuyện chưa từng được kể về Nike
  • Đọc thêm