Liên Quân Mobile có bản cập nhật chính thức: 7 vị tướng được tăng sức mạnh, Airi và Gildur bị giảm nặng nề!

Kenttt, Theo Trí Thức Trẻ 02:45 22/07/2021

Bản cập nhật giữa mùa 19, phiên bản Thành Phố Siêu Việt đã chính thức cập bến máy chủ Liên Quân Mobile Việt Nam.

Liên Quân Mobile có bản cập nhật chính thức: 7 vị tướng được tăng sức mạnh, Airi và Gildur bị giảm nặng nề! - Ảnh 1.

Như thường lệ, bản cập nhật giữa mùa sẽ là lúc các vị tướng quá mạnh, nổi trội được cân bằng hơn cũng như thay đổi một số cơ chế chiến trường. Tại bản cập nhật giữa mùa phiên bản Thành Phố Siêu Việt, 13 vị tướng đã được thay đổi sức mạnh và cùng xem đó là những thay đổi gì nhé!

Errol

Nội tại:

Cự ly đòn đánh cơ bản: 3m -> 2m.

Cự ly đòn đánh cường hóa: 4m -> 3.5m.

Thời gian đòn đánh cường hóa: 10s -> 5s.

Sát thương đòn đánh cường hóa: 140% Công vật lý -> 150% Công vật lý.

Chiêu 1:

Kẻ địch bị trói chân 0.5s -> Kẻ địch bị làm chậm 30% trong 2s.

Chiêu 2:

Sát thương: 200/240/280/320/360/400 + 180% -> 200/260/320/380/440/500 + 180% Công vật lý.

Thời gian hồi chiêu: 12s-8s -> 11s5 tầng.

Quỷ Trảo hồi chiêu Tay Đại Đao 1s -> hồi chiêu Tay Đại Đao 10%.

Tung chiêu tạo đòn đánh cường hóa kế tiếp -> Đánh trúng tạo đòn đánh cường hóa kế tiếp.

Liên Quân Mobile có bản cập nhật chính thức: 7 vị tướng được tăng sức mạnh, Airi và Gildur bị giảm nặng nề! - Ảnh 2.

Gildur

Chiêu 2:

Sát thương: 400/500/600/700/800/900 + 120% Công phép -> 450/560/670/780/890/1000 + 100% Công phép.

Chiêu 3: Liên tục công kích làm choáng 0.8 giây trong mỗi 0.5 giây -> Liên tục công kích làm choáng 0.6 giây trong mỗi 0.56 giây.

Liên Quân Mobile có bản cập nhật chính thức: 7 vị tướng được tăng sức mạnh, Airi và Gildur bị giảm nặng nề! - Ảnh 4.

Aoi

Nội tại: 

Sát thương đột kích: 150-220 + 60% Công vật lý -> 120-260 + 50% Công vật lý.

Chiêu 1:

Sát thương thêm lên quái rừng: 30% -> 40%.

Đánh trúng kẻ địch nhận lá chắn: 15% máu tối đa -> 10% máu tối đa.

Chiêu 3: Thời gian hồi chiêu: 40s-28s -> 50s-40s. 

Liên Quân Mobile có bản cập nhật chính thức: 7 vị tướng được tăng sức mạnh, Airi và Gildur bị giảm nặng nề! - Ảnh 6.

Zata

Chiêu 3: Khi bay lên tốc chạy bản thân giảm 30%.

Sát thương mỗi lông vũ bắn ra lúc bay lên: 120 + 30/lv + 15% Công phép -> 140 + 30/lv + 18% Công phép. 

Phần 2% máu tối đa không thay đổi.

Liên Quân Mobile có bản cập nhật chính thức: 7 vị tướng được tăng sức mạnh, Airi và Gildur bị giảm nặng nề! - Ảnh 8.

Richter

Chiêu 1:

Gươm lam: Thêm mới: kèm thêm 3%-8% Máu đã mất Sát thương vật lý.

Thời gian hồi chiêu: 9s-8s -> 8s.

Đòn cường hoá gây thêm: 130% Công vật lý sát thương phép -> 150% Công vật lý sát thương phép.

Chiêu 2: Gươm đỏ: Sát thương: 250-500 + 150% Công vật lý -> 300-600 + 150% Công vật lý. Bản thân không còn bị giảm tốc chạy.

Liên Quân Mobile có bản cập nhật chính thức: 7 vị tướng được tăng sức mạnh, Airi và Gildur bị giảm nặng nề! - Ảnh 10.

Alice

Nội tại:

Tung chiêu tăng 20% tốc chạy trong 1s -> tăng 20% tốc chạy trong 2s.

Chiêu 1:

Thời gian hồi chiêu: 9s-6s -> 8s-6s.

Chiêu 2:

Tăng tốc chạy: 30% -> 20% (+3% mỗi 100 công phép).

Lá chắn 200-400 + 60% Công phép -> 300-600 + 80% Công phép; Thời gian hồi chiêu: 11s-8s -> 12s-9s.

Chiêu 3:

Xóa: giảm 30% giáp phép địch.

Đánh trúng lần đầu gây x4 sát thương; Giảm bán kính (-0.5m); Khi đang bị câm lặng, bị làm chậm thêm 60%.

Kéo dài thời gian làm chậm (+20%).

Thời gian hồi chiêu 30s -> 40s-30s.

Liên Quân Mobile có bản cập nhật chính thức: 7 vị tướng được tăng sức mạnh, Airi và Gildur bị giảm nặng nề! - Ảnh 12.

Florentino

Nội tại:

Xóa Đột Kích tăng 10% sát thương.

Chiêu 1:

Không tiêu hao nội năng -> Tiêu hao 50 nội năng, nhặt hoa hồi 50.

Chiêu 2:

Tiêu hao 100 nội năng -> Tiêu hao 50 nội năng.

Chiêu 3:

Xóa: Giảm 60% sát thương từ những kẻ địch khác.

Nạn nhân bị giảm 15% giáp -> Flo được tăng 10%-20% Sát thương.

Miễn khống từ những kẻ địch khác -> Miễn khống tất cả.

Liên Quân Mobile có bản cập nhật chính thức: 7 vị tướng được tăng sức mạnh, Airi và Gildur bị giảm nặng nề! - Ảnh 14.

Keera

Chiêu 3:

Xóa: chống chịu 3 đòn đánh thường.

Tăng tốc: 30% -> 40%.


Ilumia

Nội tại:

Chiêu cường hóa gây 1.8 lần sát thương -> 2 lần sát thương.

Thời gian cường hóa: 3s -> 5s.

Chiêu 1:

Tăng tốc độ cầu năng lượng (+2.5 m/s).

Tăng tầm bắn (+0.5m).

Sát thương: 350/390/430/470/510/550 + 40% Công phép -> 325/360/395/430/465/500 + 37.5% Công phép.

Chiêu 2:

Tăng tốc: 50% -> 30%-50%.

Thời gian làm chậm: 1.5s -> 2s.

Tăng bán kính (+1m); Tung chiêu thêm dấu ấn -> Trúng địch thêm dấu ấn, có thể cộng dồn; Hồi chiêu: 10s-7.5s -> 12s-8s.

Chiêu 3: 

Xóa: Tung chiêu thêm dấu ấn; Tăng thời gian hồi chiêu (+10s).

Liên Quân Mobile có bản cập nhật chính thức: 7 vị tướng được tăng sức mạnh, Airi và Gildur bị giảm nặng nề! - Ảnh 17.

Krixi

Chiêu 1:

Sát thương: 500/575/650/725/800/875 + 75% Công phép -> 525/605/685/765/845/925 + 80% Công phép.

Chiêu 3:

Sát thương: 275/350/425 + 65% Công phép -> 300/380/460 + 70% Công phép. 

Liên Quân Mobile có bản cập nhật chính thức: 7 vị tướng được tăng sức mạnh, Airi và Gildur bị giảm nặng nề! - Ảnh 19.

Toro

Chiêu 2:

Sát thương: 100% Công vật lý + 5% Máu tối đa -> 100% Công vật lý + 8% Máu tối đa.

Loại sát thương: Sát thương vật lý -> Sát thương phép.

Liên Quân Mobile có bản cập nhật chính thức: 7 vị tướng được tăng sức mạnh, Airi và Gildur bị giảm nặng nề! - Ảnh 21.

Natalya

Chiêu 3: 

Xóa: Khi tung chiêu loại bỏ các trạng thái khống chế. Nhưng vẫn chặn các khống chế sau khi đã có lá chắn.

Lá chắn chặn: 500/750/1000 + 75% Công phép -> 850/1275/1700 + 100% Công phép.  

Liên Quân Mobile có bản cập nhật chính thức: 7 vị tướng được tăng sức mạnh, Airi và Gildur bị giảm nặng nề! - Ảnh 23.

Airi

Nội tại:

Sát thương chuẩn: 136% Công vật lý + 1%/lv -> 135% Công vật lý.  

Liên Quân Mobile có bản cập nhật chính thức: 7 vị tướng được tăng sức mạnh, Airi và Gildur bị giảm nặng nề! - Ảnh 25.

Astrid

Chiêu 3:

Tăng thêm thời gian vô địch để ngăn chiêu cuối bị ngắt.


Kahlii

Nội tại:

Sát thương lên công trình giảm 50%.

Chiêu 1:

Cho phép vừa tung chiêu vừa di chuyển.

Làm chậm trong: 2s -> 1s.

Chiêu 2:

Xoá đi công phép cộng thêm.

Khiên: 250 + 30% Công phép -> 350 + 65% Công phép.

Nội tại tăng tốc chạy: 2% + 1%/lv -> 15 + 5/lv (cộng đơn vị).

Kích hoạt tăng tốc chạy: 30%, giảm dần trong 1s -> 75 + 20/lv, giảm dần trong 3 giây.

Chiêu 3:

Sát thương mỗi thanh kiếm: 80 + 20/lv + 8% Công phép -> 64 + 16/lv + 7% Công phép.

Tổng số kiếm: 55 -> 90. 

Liên Quân Mobile có bản cập nhật chính thức: 7 vị tướng được tăng sức mạnh, Airi và Gildur bị giảm nặng nề! - Ảnh 29.

Thorne

Chiêu 1:

Đạn tím: Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 1/1.5/2% mỗi 125 công vật lý cộng thêm) -> Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 0.5/0.75/1% mỗi 100 công vật lý cộng thêm), sát thương phép.

Chiêu 2:

Đạn tím: Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 1/1.5/2% mỗi 125 công vật lý cộng thêm) -> Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 0.5/0.75/1% mỗi 100 công vật lý cộng thêm), sát thương chuẩn.

Liên Quân Mobile có bản cập nhật chính thức: 7 vị tướng được tăng sức mạnh, Airi và Gildur bị giảm nặng nề! - Ảnh 31.

Ảnh: Internet

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm