TIN TỨC VỀ KARL LAGERFELD - GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO CHANEL QUA ĐỜI - KARL LAGERFELD - GIAM DOC SANG TAO CHANEL QUA DOI

Karl Lagerfeld - Giám đốc sáng tạo Chanel qua đời