Giáo viên TP.HCM sẽ nhận thưởng Tết bao nhiêu?

Nhật Linh, Theo VTC NEWS 14:08 03/12/2019

Giáo viên ở TP.HCM sẽ nhận được thưởng Tết thấp nhất là 500.000 đồng/trường hợp, ngoài ra công đoàn các đơn vị sẽ thực hiện nhiều chương trình khác.

Công đoàn giáo dục TP.HCM vừa yêu cầu Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, cán bộ,  nhà giáo , người lao động theo đúng quy định.

Về mức  thưởng Tết cho người lao động công tác trong ngành giáo dục, căn cứ vào khả năng tài chính, điều kiện của từng cơ quan, mức chăm lo phải được công khai tại cơ quan, đơn vị, thấp nhất là 500.000 đồng/trường hợp. Ngoài ra, công đoàn thực hiện các chương trình khác như tấm vé nghĩa tình, phúc lợi đoàn viên…

Giáo viên TP.HCM sẽ nhận thưởng Tết bao nhiêu? - Ảnh 1.

Giáo viên TP.HCM có mức thưởng Tết thấp nhất là 500.000 đồng/trường hợp.

Với đơn vị công lập, Ban chấp hành công đoàn phối hợp với thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch chăm lo tết, thông báo thời gian nghỉ Tết, thời gian trả lương, thưởng thi đua, tiền tiết kiệm tăng thu nhập cho người lao động.

Với đơn vị ngoài công lập, người sử dụng lao động thực hiện trả lương, trả thưởng, mức thưởng Tết cho nhà giáo và người lao động. Trong trường hợp đơn vị gặp khó khăn phải có giải pháp tạo nguồn tài chính trả lương, trả thưởng cho người lao động. Trường hợp đơn vị không có nguồn để trả lương, trả thưởng phải báo cáo lên công đoàn ngành.

"Các đơn vị phải nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của của nhà giáo, tham gia phối hợp giải quyết kịp thời những thắc mắc, khiếu nại về chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng", Ban chấp hành công đoàn giáo dục TP.HCM cho biết.

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm