Bộ GD&ĐT quy định mới về vị trí việc làm trong trường học

Hà Linh, Theo Tiền Phong 12:09 22/11/2023

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm , cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục gồm: trường tiểu học, THCS – THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; trường chuyên biệt… Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2023.

Theo Bộ GD&ĐT, việc xác định vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ GD&ĐT quy định mới về vị trí việc làm trong trường học - Ảnh 1.

Bộ GD&ĐT hướng dẫn về vị trí việc làm trong trường học.

Vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập phải đảm bảo đủ số lượng người làm việc theo định mức quy định tại Thông tư để thực hiện công tác giảng dạy tất cả các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GD&ĐT ban hành.

Thông tư quy định, những vị trí việc làm không đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì bố trí thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm. Người được bố trí kiêm nhiệm phải được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm kiêm nhiệm.

Các quy định về định mức số lượng người làm việc cấp mầm non, phổ thông tại thông tư mới về cơ bản giữ ổn định đội ngũ hiện có, phù hợp với đặc thù của từng cấp học nhưng cũng đồng bộ các giải pháp để thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thông tư quy định số lượng học sinh/lớp theo vùng để làm căn cứ giao hoặc phê duyệt số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Cụ thể, vùng 1: bình quân 25 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học; bình quân 35 học sinh/lớp đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Vùng 2: bình quân 30 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học; bình quân 40 học sinh/lớp đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Vùng 3: bình quân 35 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học; bình quân 45 học sinh/lớp đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Số lượng học sinh/lớp của trường phổ thông dân tộc nội trú và trường trung học phổ thông chuyên thực hiện theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động.

Việc xác định số lượng học sinh/lớp được tính cụ thể theo từng cơ sở giáo dục, không xác định theo đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh.

Căn cứ quy định chia vùng, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác định các đơn vị cấp xã theo từng vùng làm căn cứ để tính định mức giáo viên cho các cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối với những trường hợp đặc biệt mà phải bố trí số lượng học sinh/lớp thấp hơn hoặc cao hơn so với mức bình quân theo vùng quy định thì UBND tỉnh quyết định định mức số lượng học sinh/ lớp phù hợp với thực tế.

Mỗi trường bố trí 1 nhân viên tư vấn tâm lý

Thông tư cũng quy định, vị trí việc làm giáo viên tiểu học, trong đó trường tiểu học được bố trí tối đa 1,5 giáo viên/lớp đối với lớp học 2 buổi/ngày; bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp đối với lớp học 1 buổi/ngày.

Mỗi trường tiểu học được bố trí 1 người ở vị trí việc làm tư vấn học sinh. Trường hợp không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc giáo viên kiêm nhiệm.

Đối với vị trí hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, cứ 15 học sinh khuyết tật ở bậc tiểu học được bố trí 1 người. Đối với các trường tiểu học có học sinh khuyết tật học hòa nhập, trường có dưới 20 học sinh học hòa nhập bố trí 1 người. Trường có từ 20 học sinh khuyết tật học hòa nhập trở lên thì được bố trí 2 người. Trường hợp không bố trí được biên chế thì hợp đồng kiêm nhiệm hoặc giáo viên kiêm nhiệm.

Việc bổ sung 1 vị trí việc làm tư vấn học sinh trong trường phổ thông nhằm thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tư vấn học sinh trong các trường phổ thông nhằm thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến công tác tư vấn tâm đặc biệt đến công tác tư vấn tâm lý học sinh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày