Bộ Công an hướng dẫn xác nhận số CMND, CCCD bằng mã QR

PV, Theo Pháp luật & Bạn đọc 14:52 21/06/2021

Thông tư mới của Bộ Công an quy định, từ 1/7, cơ quan, tổ chức kiểm tra thông tin về số CCCD, số CMND của công dân thông qua việc quét mã QR code trên thẻ CCCD gắn chip, không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD.

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 59/2021 quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 và thay thế Thông tư 07/2016/TT-BCA, Thông tư 40/2019/TT-BCA.

Theo thông tư, các trường hợp đã được cấp CCCD, giấy khai sinh đã có số định danh cá nhân thì có thể sử dụng thông tin về số CCCD, số định danh cá nhân để giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại Thông tư 59, Bộ Công an có lưu ý cách sử dụng mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chíp. Theo đó, xác nhận số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân được quy định như sau:

Mã QR code trên thẻ căn cước công dân có lưu thông tin về số căn cước công dân, số chứng minh nhân dân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin về số căn cước công dân, số chứng minh nhân dân của công dân thông qua việc quét mã QR code, không yêu cầu công dân phải cung cấp Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân, căn cước công dân.

Trường hợp trong mã QR code trên thẻ căn cước công dân không có thông tin về số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân cũ thì cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp căn cước công dân có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân cũ cho công dân khi có yêu cầu.

Bộ Công an hướng dẫn xác nhận số CMND, CCCD bằng mã QR - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trường hợp thông tin số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân cũ của công dân không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân cung cấp bản chính hoặc bản sao thẻ căn cước công dân, bản sao chứng minh nhân dân (nếu có).

Cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp thẻ căn cước công dân tiến hành tra cứu, xác minh qua tàng thư căn cước công dân, giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể hiện thông tin số Chứng minh nhân dân, số căn cước công dân để xác định chính xác nội dung thông tin.

Trường hợp có đủ căn cứ thì cấp Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân cho công dân, trường hợp không có căn cứ để xác nhận thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Thời hạn cấp Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân tối đa không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Công dân có thể đăng ký cấp Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại bất kỳ cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân khi công dân có thông tin số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Kết quả giải quyết sẽ được cập nhật, thông báo trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, khi công dân có yêu cầu được trả Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân đến địa chỉ theo yêu cầu thì công dân phải trả phí chuyển phát theo quy định.

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm