Từ review của BTV về 5 chai nước hoa mùa xuân thơm nức mũi, bạn nhất định sẽ tìm thấy "chân ái" cho mình

Thư Hân, Theo Phụ nữ số 20:00 20/02/2024

Đây là 5 chai nước hoa "mê hoặc" các BTV sành điệu của chuyên trang Who What Wear.

Từ review của BTV về 5 chai nước hoa mùa xuân thơm nức mũi, bạn nhất định sẽ tìm thấy chân ái cho mình - Ảnh 1.
Từ review của BTV về 5 chai nước hoa mùa xuân thơm nức mũi, bạn nhất định sẽ tìm thấy chân ái cho mình - Ảnh 2.
Từ review của BTV về 5 chai nước hoa mùa xuân thơm nức mũi, bạn nhất định sẽ tìm thấy chân ái cho mình - Ảnh 3.
Từ review của BTV về 5 chai nước hoa mùa xuân thơm nức mũi, bạn nhất định sẽ tìm thấy chân ái cho mình - Ảnh 4.
Từ review của BTV về 5 chai nước hoa mùa xuân thơm nức mũi, bạn nhất định sẽ tìm thấy chân ái cho mình - Ảnh 5.