“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn

Xiao Fang, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 07/05/2018

Trong tập 40 - 42 của web drama "Tam Quốc Cơ Mật", đêm trước ngày nghênh chiến quân địch, Phục Thọ (Vạn Thiến) và Lưu Bình (Mã Thiên Vũ) cùng nhau uống rượu giao bội, động phòng hoa chúc.

Trong tập 40 – 42 của web drama Tam Quốc Cơ Mật, Lưu Bình (Mã Thiên Vũ) và Phục Thọ (Vạn Thiến) bị quân địch vây hãm trong thành Lư Long, viện quân chưa biết có thể đến kịp hay không. Địch mạnh ta yêu, nếu thất bại, tất cả người dân trong thành đều sẽ mất mạng. Đêm trước ngày khai chiến, Phục Thọ đã quyết định trao thân cho Lưu Bình.

Binh sĩ hoang mang trước cường địch, Lưu Bình công khai thân phận, trấn an lòng người

Giấy không gói được lửa, tin tức Quách Gia đã chết bắt đầu bị lan truyền. Quân địch có khí thế lớn mạnh, khiến người trong thành Lư Long hoang mang. Tào Thực một lần nữa đề nghị ra mặt làm mồi nhử, tạo cơ hội cho đế hậu tháo chạy. Lưu Bình tức giận mắng Tào Thực là nhược phu, nếu cái chết cũng không sợ, sao lại không cùng nhau sát cánh chiến đấu đến cùng. Song Tào Thực vẫn kiên quyết muốn làm theo ý mình.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 1.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 2.

Trong lúc đó, Phục Thọ đi ngang phòng Tào Tiết (Vương Ngọc Văn), thấy nàng lau kiếm bèn đi vào hỏi thăm. Qua lời Tào Tiết, Phục Thọ đoán ra được ý định chuẩn bị hy sinh của Tào Thực. Phục Thọ nhờ Tào Tiết giúp một tay, hai người cùng thức thâu đêm làm bộ áo và mũ miện của Thiên tử. Sáng hôm sau, hoàng hậu đưa chúng đến trước mặt Lưu Bình, nói với chàng lúc này người có thể trấn an lòng quân tốt nhất chính là hoàng đế.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 3.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 4.

Quả nhiên, sự có mặt của thiên tử đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho binh sĩ, tuy vẫn biết đây là cuộc chiến không cân sức, nhưng vẫn quyết trấn thủ đến cùng.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 5.

Trận chiến sinh tử cận kề, Lưu Bình thực hiện lời hứa tự tay xuống bếp nấu cơm cho phu nhân ăn. Phục Thọ chủ động yêu cầu Lưu Bình dùng thân phận một người chồng thật sự ở bên mình đêm nay. Hai người ở trong gian phòng nhỏ, cùng uống rượu giao bôi rồi động phòng hoa chúc.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 6.

Tư Mã Ý làm giả hổ phù, đưa quân cứu Lưu Bình khỏi vòng vây địch

Ở Hứa Đô, Tuân Úc và Thôi Diễm đang đau đầu vì không có hổ phù của Tào Tháo trong tay thì không thể điều binh cứu viện. Lúc này, Phan Dương dẫn theo Tư Mã Ý (Hàn Đông Quân) đi vào. Biết mọi người đang gặp khó khăn về vấn đề hổ phù, Tư Mã Ý đưa ra một cái hổ phù. Tuân Úc xem xong biết đây là giả, song vẫn nghe theo Tư Mã Ý, dùng nó để điều động binh mã. Tướng lĩnh trong thành đều đã theo Tào Tháo (Tạ Quân Hào) đi đánh Ô Hoàn, Tư Mã Ý xung phong cầm quân ra trận.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 8.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 9.

Cuộc chiến ở Lư Long đã bắt đầu. Quân địch tấn công dồn dập, nhóm người Lưu Bình đang dần mất thế. Thất bại càng lúc càng cận kề, may thay đoàn quân chi viện đã đến kịp lúc. Lưu Bình quyết định dẫn nhóm tiên phong ra khỏi thành mở đường, nhưng không lâu sau đã bị quân địch bao vây. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tư Mã Ý đã đột phá vòng vây, hai người song kiếm hợp bích, chuyển bại thành thắng, khiến quân địch vội vàng rút quân.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 10.

Lúc này Tào Phi (Đàm Kiện Thứ) cũng đang trên dẫn theo một đoàn quân nhỏ quay về chi việc Lư Long. Gặp được Phan Dương đang đuổi giết tàn binh của kẻ thù, nhận ra đó là người lần trước hành thích Tào Tháo, hơn nữa người này đã nhận ra kiếm pháp mà y sử dụng là kiếm pháp của Vương Việt. Tào Phi sai người nhân lúc chiến loạn tập kích Phan Dương từ phía sau, giết người diệt khẩu. Sau khi trận chiến kết thúc, biết Phan Dương đã chết, Tư Mã Ý sinh lòng nghi ngờ. Được Tư Mã Ý nhắc nhở, Lưu Bình vẫn tin Tào Phi là bằng hữu của mình.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 11.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 12.

Biết tính tình Lưu Bình nhân hậu, khó làm được việc lớn. Tư Mã Ý bí mật hẹn riêng Phục Thọ, bàn kế hoạch chiếm Lư Long, giết các con của Tào Tháo, khiến Tào Tháo không thể quay về Trung Nguyên. Song, trải qua lần cùng nhau vào sinh ra tử, Phục Thọ có chút chần chừ không muốn giết Tào Tiết và Tào Thực.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 13.

Trong bữa tiệc mừng công, Tào Phi không hay biết người ta muốn giết mình, vẫn cố gắng thuyết phục Tư Mã Ý quy thuận mình, kết quả bị từ chối một lần nữa.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 14.

Tư Mã Ý đập chén ra ám hiệu hành động nhưng không thấy ai xuất hiện, chỉ có Lưu Bình vốn đã được Phục Thọ đưa ra khỏi đó quay lại. Hai người vào phòng riêng, Lưu Bình thừa nhận mình đã ra lệnh hủy bỏ hành động. Chàng cho rằng so với việc tiêu diệt Tào Tháo thì cứu thiên hạ quan trọng hơn, Tào Tháo là người có khả năng cứu thiên hạ khỏi thời kỳ loạn thế này. Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc không mấy vui vẻ.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 15.

Sự nhân từ của Lưu Bình đẩy Tư Mã Ý vào chốn lao tù

Tào Tháo chiến thắng trở về Lư Long, Lưu Bình nhanh trí mở lời trước, khiến ông không thể trách tội Tư Mã Ý làm giả hổ phù. Tào Tháo cũng tỏ ý sẽ không trách tội Tư Mã Ý. Đoàn người lên đường trở về Hứa Đô. Khi vào thành, người dân trong thành đều xôn xao ca ngợi công lao của trận chiến lần này thuộc về thiên tử.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 16.

Vui mừng chưa được bao lâu, Lưu Bình và Tư Mã Ý đang đàm đạo với Giả Hủ thì người của Tào Tháo đến bắt Tư Mã Ý. Lưu Bình truyền gọi nhiều lần, nhưng Tào Tháo đều từ chối lên điện diện thánh. Tào Phi thay mặt cha mình đến gặp Lưu Bình, y nói với Lưu Bình, chỉ khi bệ hạ từ bỏ Tư Mã Ý thì hắn mới được cứu.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 17.

Trong lúc đó, Đường Anh (Đổng Khiết) cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Nàng vốn dự định cướp ngục cứu Tư Mã Ý ra ngoài, sau đó hai người sẽ cao chạy xa bay, tránh xa cuộc tranh giành quyền lực này. Phục Thọ giúp nàng sắp xếp nội ứng trong ngục để dễ dàng ra tay hơn. Nhưng khi vào ngục, vô tình bắt gặp Tào Phi cũng đến gặp Tư Mã Ý. Tuy đã bị từ chối nhiều lần, nhưng y vẫn không từ bỏ, quyết tâm lôi kéo Tư Mã Ý về phe mình cho bằng được. Lại một lần nữa, Tư Mã Ý phũ phàng từ chối y.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 18.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 19.

Đường Anh nhìn thấy được, tuy Tư Mã Ý từ chối, nhưng những lời Tào Phi nói đã thật sự đả động đến chàng. Một nhân tài như Tư Mã Ý sao có thể cam chịu cuộc sống ẩn dật trốn tránh. Cuối cùng, nàng từ bỏ ý định cướp ngục. Lưu Bình và Phục Thọ đợi suốt đêm không thấy tin tức gì từ nhà lao. Lưu Bình quyết định đem chuyện của Tư Mã Ý lên triều thương nghị cùng các quan viên. Khi quan viên đang chia thành hai phe tranh luận kịch liệt, Đường Anh mang theo bài vị của tiên đế Hoằng Nông Vương lên triều.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 20.

Đường Anh chất vấn các quan viên, quân vương gặp nạn, thần tử thấy chết không cứu đã đành, người anh dũng xông pha trận mạc cứu giá lập công lại bị xử tội, liệu mọi người có thẹn với lòng? Không ít quan viên đã bị Đường Anh lay động, lần lượt quỳ xuống xin tha tội cho Tư Mã Ý.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ và Vạn Thiến hành lễ phu thê trước trận đánh lớn - Ảnh 21.

Liệu Lưu Bình có thành công cứu Tư Mã Ý? Tư Mã Ý có đổi ý đầu quân cho Tào gia? Mời đón xem diễn biến tiếp theo của Tam Quốc Cơ Mật trên trang mạng Tencent vào các ngày từ thứ Ba đến thứ Năm hàng tuần. Ở Việt Nam, khán giả có thể theo dõi bộ phim trên FPT Play vào 22h00 cùng ngày.

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm