“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ

Xiao Fang - Qiu Qiu, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 11/05/2018

Trong các tập 43 - 48 của web drama "Tam Quốc Cơ Mật", Lưu Bình (Mã Thiên Vũ) lấy lui làm tiến, hạ chỉ phong Tư Mã Ý (Hàn Đông Quân) làm quan dưới trướng Tào Tháo, đồng thời Tào Phi cũng khám phá ra bí mật về thân thế của đương kim hoàng đế.

Trong 6 tập gần đây của web drama Tam Quốc Cơ Mật, Lưu Bình (Mã Thiên Vũ) bất chấp mọi giá để cứu Tư Mã Ý (Hàn Đông Quân) ra ngoài. Tuy Đường Anh giúp sức kêu gọi được sự đồng tình của các triểu thần, Lưu Bình vẫn lùi thêm một bước, phong quan lớn cho Tào Tháo (Tạ Quân Hào) và đưa Tư Mã Ý vào Tào phủ làm quan. Tư Mã Ý tuy không cam lòng, nhưng thế cục đã định, không thể không làm theo.

Lưu Bình nối giáo cho giặc để cứu huynh đệ

Để cho thấy thành ý của mình, tuy các quan viên hết lời khuyên ngăn, Lưu Bình vẫn quyết phong Tào Tháo làm thừa tướng, chức quan lớn nhất trong triều, gần như sánh ngang thiên tử. Không chỉ vậy, vì nghĩ Tào Phi tán thưởng tài hoa của Tư Mã Ý, sẽ dốc lòng bảo vệ huynh đệ của mình, Lưu Bình hạ chỉ phong Tư Mã Ý làm quan dưới trướng Tào phủ. Tư Mã Ý đành phải ngoan ngoan đến phủ thừa tướng làm việc.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 1.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 2.

Ai nấy đều có thể thấy hành vi của Lưu Bình là đang nối giáo cho giặc, chấp cánh cho hổ. Nhưng Lưu Bình vẫn tin mình có thể cùng Tào Tháo hợp tác với nhau để bình định thiên hạ. Trước linh đường của Quách Gia, Lưu Bình mở lời đề nghị hợp tác với Tào Tháo. Song, điều kiện Tào Tháo đưa ra là bệ hạ phải lấy con gái ông làm hoàng hậu, lập cháu ngoại ông làm thái tử, ông sẽ chung sống hòa bình với Hán thất trong vòng hai mươi năm. Lưu Bình kiên quyết không đem tình cảm của mình làm vật hy sinh cho chính trị.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 3.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 4.

Hứa Đô ngoài mặt yên bình, nhưng một cơn sóng lớn đang âm ỉ tích tụ trong nội bộ Tào gia. Nay Tào Tháo đã là thừa tướng chức cao quyền trọng, ai trở thành người kế thừa của ông có thể ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của Hán thất sau này. Tào Phi (Đàm Kiện Thứ) cũng đang tìm mọi cách để giành lấy vị trí thế tử đó, y tìm đến Tư Mã ý nhờ giúp đỡ.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 5.

Tư Mã Ý đem vấn đề này ra bàn bạc với Lưu Bình. Lưu Bình cũng biết Tào Thực làm thế tử sẽ có lợi cho mình hơn, nhưng vẫn canh cánh trong lòng tình nghĩa cùng vào sinh ra tử với Tào Phi. Nhờ Tư Mã nhắc nhở, Tào Phi quá ngông cuồng, có dã tâm quá lớn, giúp đỡ Tào Thực mới là đúng đắn. Song, Tào Thực tuy được lòng Tào Tháo, nhưng còn quá trẻ, thế lực quá yếu, lại là con thứ, nếu lập làm thế tử sẽ bị người đời dị nghị. Lưu Bình gợi ý để Tào Thực cưới con gái Thôi Diễm, một là có thể giúp y củng cố thế lực, hai là Thôi Diễm vốn là người của mình, liên hôn như vậy có lợi cho Hán thất.

Tào Tiết tỏ tình với Lưu Bình thất bại, Tào Phi thừa cơ biết được bí mật của thiên hạ

Tào Tháo đại bại trong trận Xích Bích, tham vọng thống nhất thiên hạ e là không còn hy vọng. Tư Mã Ý lo lắng kho ông quay quay về Hứa Đô, có thể sẽ dốc hết sức để đối phó với Hán thất, thậm chí có khả năng sẽ nhắm đến ngôi vị hoàng đế. Nhưng trước đó, hẳn phải nghĩ đến chuyện ai trở thành người kế thừa của Tào Tháo. Lưu Bình vẫn tin tưởng Tào Phi với mình "tình như huynh đệ", nhưng nhờ Tư Mã Ý cảnh cáo, vẫn theo kế hoạch giúp Tào Thực.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 6.

Quả không ngoài dự liệu, sau khi Tào Tháo trở về lập tức suy nghĩ việc lập thế tử. Sự phân tích của Thôi Diễm và Tuân Úc đều hợp ý của Tào Tháo, Tào Thực trở thành người được chọn cho vị trí thế tử kia. Để giúp Tào Thực củng cố địa vị, trong ngày thành hôn của Tào Thực và con gái Thôi Diễm, Lưu Bình hạ chỉ phong y làm Bình Nguyên Hầu, khiến Tào Phi vô cùng đố kỵ.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 7.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 8.

Đế hậu cũng đến bữa tiệc để chung vui, Tào Tiết nhìn thấy hai người tình chàng ý thiếp liền lén bỏ ra ngoài khóc. Lưu Bình đi theo hỏi han, Tào Tiết bèn lấy hết dũng khí tỏ tình. Nhưng thấy được Lưu Bình không hề có tình cảm trai gái với mình, nàng bèn giả vờ phóng khoáng nói không muốn Lưu Bình vì bị ép buộc mà cưới mình, không thể làm vợ chồng thì chàng có thể làm anh trai tốt của mình. Cảnh tượng này bị Tào Phi thấy được.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 9.

Lợi dụng lúc em gái đang đau khổ vì thất tình, Tào Phi đến an ủi, giả vờ vô tình nhắc đến di ngôn của Quách Gia. Tào Tiết không nghĩ ngợi nhiều, nói cho Tào Phi biết trước khi qua đời Quách Gia có giao cho mình một túi gấm chứa đựng bí mật của thiên hạ. Tào Phi muốn biết nội dung bên trong, dùng kế đánh lừa Tào Tiết, để nàng chủ động mở túi gấm này ra. Y đem chuyện mẹ mình chính là chủ mưu đứng sau cái chết của đại ca hai người, có thể đây chính là bí mật mà Quách Gia giấu trong túi gấm. Tào Tiết thật sự mắc bẫy, quyết định hẹn mở túi gấm ra trước mặt Tào Phi và Tào Thực.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 10.

Bên trong túi gấm chính là bí mật về thân thế của đương kim thiên tử. Tào Thực muốn lập tức thiêu hủy lá thư, nhưng Tào Phi lập tức ngăn cản, thuyết phục hai người giữ lại túi gấm kia. Sau đó, y dụ Tào Thực lén đem túi gấm này đi gặp hoàng đế, bảo chàng tìm cách an ủi Tào Tiết.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 11.

Khi Tào Tiết phát hiện túi gấm đã mất, vô cùng sốt ruột, đúng lúc được mẹ mình đưa vào cung gặp hoàng hậu, nàng liền tranh thủ cơ hội đem sự việc báo lại cho Phục Thọ biết. Trong lúc đó, Tào Thực và Lưu Bình bí mật gặp nhau, Lưu Bình tỏ ý giao cẩm nang cho Tào Thực toàn quyền xử lí. Đúng lúc Tào Thực nhận lại cẩm nang từ tay Lưu Bình thì Tào Tháo xuất hiện, cẩm nang rơi vào tay Tào Tháo. Bí mật về thân thế của Lưu Bình khiến bao nhiêu người mất mạng cuối cùng vẫn bị Tào Tháo biết được.

Phục Thọ tiết lộ sự thật với Tuân Úc, muốn tuẫn tiết để bảo vệ Lưu Bình

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 12.

Trong tập 46 của Tam Quốc Cơ Mật, cảm thấy đã đến đường cùng, hoàng hậu Phục Thọ (Vạn Thiến) gọi Tuân Úc vào cung, tiết lộ bí mật liên quan đến tiên đế và Lưu Bình. Sau đó, nàng có ý muốn tuẫn tiết để bảo vệ cho Lưu Bình, muốn nhờ Tuân Úc tiếp tục phò tá chàng. Tuy nhiên, Lưu Bình đã nghe thấy hết kế hoạch của Phục Thọ và cương quyết không để nàng thực hiện nó.

Tào Tháo bị thích khách tấn công

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 13.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 14.

Tại buổi họp mặt ở phủ Dương Thái Úy, Tào Tháo và Lưu Bình ngấm ngầm đối đầu nhau. Đến khi ra về, thích khách bất ngờ xuất hiện, mục tiêu hướng đến Tào Tháo. Tào Phi đứng ra bảo vệ phụ thân, cuối cùng bị thương nặng. Trong khi đó, Tào Tháo may mắn không hề hấn gì. Mọi sự nghi ngờ liên quan đến thân thế của thích khách đều đổ dồn về Đường Anh.

Đường Anh tự sát

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 15.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 16.

Tào Nhân cho người vào cung đòi bắt Đường Anh (Đổng Khiết), quy nàng chính là thích khách vừa tấn công Tào Tháo. Phục Thọ ngăn cản nhưng Tào Nhân vẫn được đà làm tới, còn đòi Đường Anh cởi áo ra chứng minh. Đến khi Lưu Bình xuất hiện, Đường Anh mượn cớ bị Tào Nhân sỉ nhục, tự sát trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người có mặt ở đó.

Tư Mã Ý quay lưng với Lưu Bình

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 17.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 18.

Sau khi Đường Anh mất, Tư Mã Ý như muốn phát điên. Trước khi Tào Tháo rời phủ đến Nghiệp Thành, ông ta đã cho người thả Tư Mã Ý. Lưu Bình đưa Tư Mã Ý đến nơi Đường Anh sẽ được hỏa táng, đồng thời nhận hết trách nhiệm về phần mình. Sau cùng, Tư Mã Ý quyết định rời đi cùng Tào Phi. Trên đường, chàng ta đã bái Tào Phi làm công chủ, quay lưng với Lưu Bình.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ hai tay dâng tặng Hàn Đông Quân cho đối thủ - Ảnh 19.

Cùng đón xem diễn biến tiếp theo của Tam Quốc Cơ Mật trên trang mạng Tencent vào các ngày từ thứ Ba đến thứ Năm hàng tuần. Khán giả Việt Nam có thể theo dõi bộ phim trên FPT Play vào lúc 22h00 cùng ngày.

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm