“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến

Xiao Fang, Theo Trí Thức Trẻ 10:26 30/04/2018

Trong những tập gần đây của web drama "Tam Quốc Cơ Mật", Quách Gia phát hiện Dương Bình mà mình tìm kiếm bấy lâu chính là đương kim thiên tử. Điều kiện để y giữ bí mật là Lưu Bình (Mã Thiên Vũ) phải phế truất hoàng hậu, cưới con gái Tào Tháo.

Trong các tập 34 – 36 của web drama Tam Quốc Cơ Mật, Tào Tháo (Tạ Quân Hào) chuẩn bị đuổi giết dư đảng của Viên Thiệu, để diệt trừ mối lo về sau đã ra lệnh tiêu diệt gia đình Tư Mã. Lưu Bình (Mã Thiên Vũ) chấp nhận theo Tào Tháo ra chiến trường làm con tin để cứu Tư Mã gia. Trên đường ra chiến trường, gặp lại một binh lính từng được Dương Bình cứu mạng. Nhờ binh lính này mà Quách Gia (Vương Dương Minh) phát hiện ra thân phận thật sự của hoàng đế. Y gia hạn cho Lưu Bình 10 ngày, sau 10 ngày, nếu Lưu Bình đồng ý phế truất hoàng hậu, cưới Tào Tiết – con gái Tào Tháo – thì sẽ không để Tào Tháo biết bí mật này.

Tư Mã gia gặp họa diệt môn, Lưu Bình, Quách Gia và Tào Phi đồng lực tương cứu

Trước câu hỏi "Dương Bình ở đâu?" của Tào Tháo, Lưu Bình và Tư Mã Ý (Hàn Đông Quân) đều thống nhất trả lời rằng Dương Bình là người truyền tin giữa Hán thất và Viên Thiệu, đã chết trong trận chiến Quan Độ. Với câu trả lời này, Tào Tháo nhận định Tư Mã gia đã hoàn toàn quy thuận theo hoàng đế.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 1.

Sau trận Quan Độ thảm bại, Nghiệp Thành thất thủ, con cháu Viên Thiệu tháo chạy đến Ô Hoàn. Để nhỏ cỏ tận gốc, Tào Tháo quyết định thân chinh Ô Hoàn. Để yên tâm chinh chiến, ông hạ lệnh tiêu diệt Tư Mã gia nhằm chặt đứt vây cánh của Hán thất. Quách Gia khuyên can nhưng không được, đành phải sai Mãn Sủng dẫn theo Dương Tu đến Ôn Huyện chấp hành mệnh lệnh. Dương Tu vốn có hiềm khích với Tư Mã Ý từ lâu, nhiều lần muốn ra tay sát hại nhưng không thành, lần này muốn mượn đao giết người.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 2.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 3.

Lưu Bình biết tin liền tìm đến nhóm sĩ tử từ Nghiệp Thành đến, nói với họ thật ra Tư Mã Ý là người bày mưu tính kế cứu họ, hiện đang gặp nguy hiểm. Các sĩ tử đồng loạt ký tên đề nghị tha cho Tư Mã gia. Lưu Bình mang theo chữ ký của các sĩ tử tìm đến Quách Gia để đàm phán, đề xuất sẽ theo Tào Tháo bắc chinh để đảm bảo không âm thầm gây loạn trong lúc Tào Tháo vắng mặt ở Hứa Đô. Song, Lưu Bình lại từ chối theo Quách Gia đi gặp Tào Tháo, mà dùng thân phận thiên tử tuyên truyện Tào Tư Không vào điện diện thánh. Tào Tháo sinh lòng nghi ngờ trước sự thay đổi lớn của thiên tử.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 4.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 5.

Cùng lúc đó, Tào Phi cũng đến xin cha mình tha cho Tư Mã Ý. Tào Tháo nhìn ra được y muốn dùng Tư Mã Ý, cảnh báo khả năng của y hiện tại không đủ để điều khiển con người thông minh này. Tào Phi đang định đuổi theo khuyên ngăn cha mình thì được Quách Gia bí mật nhét cho một mẩu giấy. Quách Gia giả danh Tào Tháo truyền ý chỉ tha cho Tư Mã gia, để Tào Phi nhanh chân chạy đến Ôn Huyện cản Mãn Sủng.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 6.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 7.

Tư Mã Ý giả tàn tật, không bằng lòng làm quan cho Tào Tháo, Đường Anh khôi phục thân phận hoàng phi

Tư Mã Ý và Đường Anh còn chưa kịp bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ thì Mãn Sủng đã đến. Dương Tu không ngờ cha mình cũng đang ở Tư Mã gia, song vẫn bất chấp quyết giết cho được Tư Mã Ý. Trong lúc giao chiến, kiếm khách Từ Phúc xuất hiện, bắt Mãn Sủng làm con tin. Tư Mã Ý chỉ yêu cầu Mãn Sủng cho mình một ngày, một ngày sau nếu chưa có ý chỉ tha cho Tư Mã gia sẽ mặc cho Mãn Sủng xử lí.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 8.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 9.

Một ngày trôi qua, Dương Tu vừa hạ lệnh không cứu Mãn Sủng, giết chết Tư Mã Ý thì Tào Phi đến. Không chỉ tha tội cho Tư Mã gia, Tào Phi còn nhân cơ hội này phong quan cho Tư Mã Ý, ép Tư Mã Ý không thể không làm việc cho y. Tư Mã Ý sau khi tiếp nhận ý chỉ, cố ý dùng lời lẽ khiêu khích Dương Tu, khiến hắn nổi nóng đâm mình bị thương. Bị đâm trúng ngực, nhưng khi tỉnh lại Tư Mã Ý lại nói chân mình đã mất cảm giác, bị tàn phế rồi.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 10.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 11.

Tào Phi đưa Tư Mã Ý về Hứa Đô, đồng thời đón cả Đường Anh theo cùng. Nàng khôi phục thân phận Hoằng Nông hoàng phi, được chuyển vào ở vương phủ, thực chất là giam lỏng nàng nhằm khống chế Tư Mã Ý. Về đến Hứa Đô, Dương Tu cố ý dẫn đại phu đến để vạch trần Tư Mã Ý giả bệnh. Quách Gia thấy cách của Dưng Tu không thành, đề nghị nếu chân đã phế, chi bằng cưa bỏ. Lưu Bình dẫn theo Lãnh Thọ Quang đến kịp lúc để giải vây cho Tư Mã Ý.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 12.

Tào Phi thấy Tư Mã Ý thà tàn phế cũng không chịu phục vụ cho mình, cho rằng do Tư Mã Ý một lòng trung thành với hoàng đế, lại càng thêm căm hận Lưu Bình. Y nói với Vương Việt, nhân lúc vợ chồng đế hậu cải trang theo Tào Tháo bắc chinh, sẽ ra tay giết chết chàng để trả thù cho sư phụ. Tuy muốn giết Lưu Bình, nhưng Tào Phi vẫn hứa với Phục Thọ (Vạn Thiến) dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ bảo vệ nàng. Có lẽ, Phục Thọ cũng là một trong những nguyên nhân khiến y căm hận hoàng đế như vậy.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 13.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 14.

Thân phận Lưu Bình bại lộ, Quách Gia đưa điều kiện phế truất hoàng hậu, cưới con gái Tào Tháo để giữ bí mật

Quách Gia đề xuất Tào Tháo có thể xem xét việc hợp tác với thiên tử để bình định thiên hạ. Tào Tháo nói, nếu muốn hợp tác, Lưu Bình phải phế truất hoàng hậu để cưới con gái ông. Trên đường đến Ô Hoàn, Quách Gia truyền đạt lại ý muốn của Tào Tháo cho Lưu Bình, chàng kiên quyết từ chối.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 15.

Hai người nói chuyện xong, trên đường trở về thì gặp một binh lính. Người này chính là kẻ trộm từng được Dương Bình tha mạng khi còn ở Ôn Huyện. Hắn nhận ra Dương Bình nên lên tiếng chào hỏi, do có Quách Gia bên cạnh, Lưu Bình nhanh phủ nhận, nói hắn đã nhận nhầm người. Khi trở về lập tức sai Lãnh Thọ Quang đi tìm binh lính đó, nhưng không ngờ vẫn chậm hơn Quách Gia một bước.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 16.

Quách Gia sau khi biết chuyện đã nhốt binh lính đó lại, không lập tức bẩm báo Tào Tháo ngay mà đợi Lưu Bình tự tìm đến. Y cho Lưu Bình 10 ngày, sau 10 ngày nếu Lưu Bình không đồng ý cưới con gái Tào Tháo, y sẽ bẩm báo thân phận thật sự của Lưu Bình cho Tào Tháo biết. Lưu Bình giấu Phục Thọ chuyện này, chỉ nói Quách Gia cho mình 10 ngày, trong thời gian này chàng sẽ nghĩ cách giải quyết. Nhưng Phục Thọ vẫn biết được chuyện ấy thông qua Tào Phi.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 17.
“Tam Quốc Cơ Mật”: Mã Thiên Vũ bại lộ thân phận, bị ép phế truất hoàng hậu Vạn Thiến - Ảnh 18.

Lưu Bình sẽ lựa chọn như thế nào? Quách Gia có vạch trần Lưu Bình hay không? Cùng đón xem trong các tập tiếp theo của web drama Tam Quốc Cơ Mật vào các ngày 1-3/5/2018 trên trang mạng Tencent. Khán giả Việt Nam có thể theo dõi bộ phim này trên FPT Play vào lúc 22h00 cùng ngày.

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm