Sếp ngành xe chúc Tết Quý Mão: "Việt Nam sẽ sớm thành điểm sáng của khu vực!"

Đăng Việt - Thiết kế: Thành Đạt, Theo Thể thao & Văn hoá 13:00 24/01/2023

Trải qua năm 2022 mang tính bản lề, các lãnh đạo đứng đầu các hãng xe ở Việt Nam đều hướng tới 2023 với hy vọng tươi sáng.

Sếp ngành xe chúc Tết Quý Mão: Việt Nam sẽ sớm thành điểm sáng của khu vực! - Ảnh 1.
Sếp ngành xe chúc Tết Quý Mão: Việt Nam sẽ sớm thành điểm sáng của khu vực! - Ảnh 2.
Sếp ngành xe chúc Tết Quý Mão: Việt Nam sẽ sớm thành điểm sáng của khu vực! - Ảnh 3.
Sếp ngành xe chúc Tết Quý Mão: Việt Nam sẽ sớm thành điểm sáng của khu vực! - Ảnh 4.
Sếp ngành xe chúc Tết Quý Mão: Việt Nam sẽ sớm thành điểm sáng của khu vực! - Ảnh 5.
Sếp ngành xe chúc Tết Quý Mão: Việt Nam sẽ sớm thành điểm sáng của khu vực! - Ảnh 6.
Sếp ngành xe chúc Tết Quý Mão: Việt Nam sẽ sớm thành điểm sáng của khu vực! - Ảnh 7.
Sếp ngành xe chúc Tết Quý Mão: Việt Nam sẽ sớm thành điểm sáng của khu vực! - Ảnh 8.
Sếp ngành xe chúc Tết Quý Mão: Việt Nam sẽ sớm thành điểm sáng của khu vực! - Ảnh 9.
Sếp ngành xe chúc Tết Quý Mão: Việt Nam sẽ sớm thành điểm sáng của khu vực! - Ảnh 10.
Sếp ngành xe chúc Tết Quý Mão: Việt Nam sẽ sớm thành điểm sáng của khu vực! - Ảnh 11.
Sếp ngành xe chúc Tết Quý Mão: Việt Nam sẽ sớm thành điểm sáng của khu vực! - Ảnh 12.
Sếp ngành xe chúc Tết Quý Mão: Việt Nam sẽ sớm thành điểm sáng của khu vực! - Ảnh 13.
Sếp ngành xe chúc Tết Quý Mão: Việt Nam sẽ sớm thành điểm sáng của khu vực! - Ảnh 14.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày