Road to WeChoice - BTC WeChoice và VTV24 giới thiệu

Đây là những câu chuyện phi thường của những người bình thường. Là phép màu của những siêu nhân
không khoác áo choàng. Là nguồn cảm hứng đến từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống.
Hành trình WeChoice Awards 2017 đã chính thức bắt đầu.