Nhiệm kỳ nhiều “dấu ấn đẹp” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

PV, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 19/10/2017

Xác định vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn không ngừng phát triển, đổi mới, sáng tạo.

5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên cả nước đã đạt được những kết quả đáng quan trọng và tự hào, để lại nhiều "dấu ấn đẹp" với lãnh đạo các cấp, nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Nhiệm kỳ 2012- 2017, thanh niên Việt Nam tiếp tục được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, đầu tư, chú trọng giáo dục, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để phấn đấu, cống hiến và trưởng thành. Đoàn Thanh niên các cấp tập trung triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục và các phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc"; "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"; xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác quốc tế thanh niên. 

Nhiệm kỳ nhiều “dấu ấn đẹp” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, Đoàn tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới phương thức chỉ đạo của Đoàn và thực hiện chỉ tiêu, chương trình, đề án, tiếp tục có bước phát triển, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ. Uy tín, vai trò của tổ chức Đoàn được nâng lên, khẳng định rõ nét. 

Các hoạt động, phong trào thi đua do Đoàn triển khai luôn nhân được sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả của các cơ sở Đoàn trên toàn quốc và đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi. Giai đoạn 2012- 2017, nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trẻ được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Công tác giáo dục luôn được coi trọng, nội dung, phương thức tiếp tục được đổi mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi, gắn với nhiệm vụ chính trị. Trong nhiệm kỳ qua đã có 23.507 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh, 1.445 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp toàn quốc được tuyên dương. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đao đức, lối sống, phổ biến pháp luật được quan tâm, chú trọng. Giáo dục truyền thống được triển khai hiệu quả, thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước. Nhiều đợt sinh hoạt truyền thống, cuộc thi, chương trình được tổ chức có hiệu quả, có sức lan tỏa, tiêu biểu như: Cuộc thi "Tự hào Việt Nam", Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi", Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng... 

Nhiệm kỳ nhiều “dấu ấn đẹp” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" tiếp tục có bước phát triển mới, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã đảm nhận, thực hiện trên 455.000 công trình, phần việc thanh niên, hơn 2.200 dự án trong các lĩnh vực, mang lại giá trị kinh tế - xã hội cao. 

Chung tay xây dựng nông thôn mới, đoàn viên, thanh niên cả nước đóng góp hàng triệu ngày công tham gia xây dựng, sửa chữa hơn 31.500 km đường giao thông nông thôn, 61.999 km kênh mương nội đồng, 2.820 nhà văn hóa, 5.255 nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi. Phong trào "Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị" được tổ chức theo phương thức lựa chọn nội dung, tổ chức thực hiện theo từng đợt cao điểm hoặc chiến dịch, gắn liền với yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của từng địa phương. 

Cuộc vận động "Thanh niên Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được triển khai với một số mô hình, cách làm hay như đưa hàng Việt về nông thôn, đến các khu vực có đông thanh niên công nhân. Các hoạt động hội nhập quốc tế thanh niên được tăng cường. Phong trào "Thanh niên tình nguyện" có bước phát triển, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của xã hội, với trên 16 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. 

Phong trào Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được chú trọng và triển khai đồng bộ. Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo" được thực hiện hiệu quả với nhiều giải pháp thiết thực. 5 năm, các cấp bộ đoàn đã vận động ủng hộ cán bộ, chiến sỹ, thanh thiếu nhi và nhân dân vùng biên giới, hải đảo với tổng giá trị trên 215 tỷ đồng. Các hoạt động tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt kết quả rõ nét với trên 37.000 đợt ra quân tuyên truyền về an toàn giao thông. 

Nhiệm kỳ nhiều “dấu ấn đẹp” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Ảnh: Nguyễn Đình Toàn

5 năm qua, đoàn viên, thanh niên đã có hàng chục nghìn sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất và đời sống; tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đoàn Thanh niên đã có nhiều cố gắng, chủ động tham gia có hiệu quả vào công tác tài năng trẻ; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Nhiệm kỳ qua, phong trào "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên. Toàn Đoàn đã tham gia dạy nghề cho hơn 420.000 thanh niên, giới thiệu việc làm cho hơn 2 triệu thanh niên, tập trung cho bộ đội xuất ngũ, sinh viên, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương. 

Triển khai chương trình "Thanh niên khởi nghiệp", các cấp bộ đoàn tổ chức hoạt động truyền thông; thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên; tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng và vốn cho thanh niên khởi nghiệp. Hoạt động tham gia xây dựng và giám sát việc thực thi các chính sách về nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên được kiên trì thực hiện. Phong trào văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao được triển khai đa dạng, lan tỏa. 

Các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, đồng hành với thanh niên công nhân được tăng cường. Trong nhiệm kỳ, toàn Đoàn thành lập mới trên 2.400 tổ chức cơ sở đoàn tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đoàn Thanh niên đã kết nạp hơn 5 triệu đoàn viên mới. Hiện nay, có hơn 6,4 triệu đoàn viên, 44.454 Đoàn cấp cơ sở, 267.495 chi đoàn. Các cấp bộ đoàn triển khai nhiều giải pháp xây dựng "chi đoàn mạnh". Nội dung, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng phong phú, có nhiều đổi mới. 

Nhiệm kỳ nhiều “dấu ấn đẹp” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn chú trọng định hướng giáo dục truyền thống, hình thành nhân cách cho thiếu nhi thông qua các phong trào, chương trình của thiếu nhi do tổ chức Đội phát động như: phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy", chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam". Công tác xây dựng Đội có chuyển biến tích cực, Hội đồng Đội các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Nhiệm kỳ qua, cả nước có hơn 33 triệu lượt thiếu niên, nhi đồng đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" các cấp. 

Năm 2012- 2017, công tác quốc tế thanh niên tiếp tục được mở rộng, đổi mới, có bước phát triển về chiều sâu, chất lượng được nâng lên. Trung ương Đoàn đã tổ chức được gần 500 hoạt động giao lưu quốc tế thanh thiếu nhi với sự tham gia của gần 10.000 thanh thiếu nhi Việt Nam và quốc tế. Đoàn cấp tỉnh tổ chức được hơn 600 hoạt động giao lưu quốc tế thanh thiếu nhi. Trong nhiệm kỳ qua, 1.102.789 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 654.714 đoàn viên ưu tú đã kết nạp Đảng… 

5 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, thanh niên Việt Nam đã có sự phát triển toàn diện. Tỷ lệ thanh niên được đào tạo ngày càng tăng nhanh trong cơ cấu lực lượng lao động. Phần lớn thanh niên có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; phát huy truyền thống cách mạng, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, có hành động thiết thực, cụ thể vì cộng đồng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục có bước phát triển mới, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước.  

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm