Loạt ảnh khắc họa tướng mạo thật của các vị quan văn võ cuối triều nhà Thanh, khác hẳn với những gì mọi người nhìn thấy trên phim ảnh

Thùy Linh, Theo phụ nữ việt nam 11:01 17/09/2020

Loạt ảnh này được chụp trong chuyến đi tuần tra của Thuần Thân vương Dịch Hoàn.

Năm 1886, Thuần Thân vương Dịch Hoàn tuân lệnh Từ Hi Thái hậu đi tuần tra hạm đội Bắc Dương, một trong bốn hạm đội hiện đại của hải quân Trung Quốc vào cuối thời nhà Thanh.

Khi đi ngang Hải Quang tự ở Thiên Tân, Thuần Thân vương Dịch Hoàn đã chụp ảnh cùng Tổng đốc Trực Lệ lúc bấy giờ, đại thần Lý Hồng Chương và Đô thống Thiện Khánh.

Loạt ảnh khắc họa tướng mạo thật của các vị quan văn võ cuối triều nhà Thanh, khác hẳn với những gì mọi người nhìn thấy trên phim ảnh - Ảnh 1.

Ảnh chụp chung các vị quan cuối thời nhà Thanh.

Loạt ảnh khắc họa tướng mạo thật của các vị quan văn võ cuối triều nhà Thanh, khác hẳn với những gì mọi người nhìn thấy trên phim ảnh - Ảnh 2.

Bức ảnh chụp Thuần Thân vương Dịch Hoàn (giữa), đại thần Lý Hồng Chương (phải) và Đô thống Thiện Khánh (trái). Cả 3 người đều có vẻ mặt nghiêm nghị.

Thuần Thân vương Dịch Hoàn là Hoàng thất tử của Hoàng đế Đạo Quang, cha ruột của Hoàng đế Quang Tự và là ông nội của Hoàng đế Tuyên Thống (Phổ Nghi).

Loạt ảnh khắc họa tướng mạo thật của các vị quan văn võ cuối triều nhà Thanh, khác hẳn với những gì mọi người nhìn thấy trên phim ảnh - Ảnh 3.

Ảnh chụp 5 vị quan văn. Trang phục của họ không có quá nhiều khác biệt, chỉ có 2 dấu hiệu chính để phân biệt cấp bậc là bổ tử trước ngực áo và đỉnh tử trên nón (quan đỉnh). Phần tay áo hình móng ngựa được gọi là Mã đề tụ, tiếng Mãn là Oa Ha.

Loạt ảnh khắc họa tướng mạo thật của các vị quan văn võ cuối triều nhà Thanh, khác hẳn với những gì mọi người nhìn thấy trên phim ảnh - Ảnh 4.

Tri huyện huyện Hiến (Trực Lệ) Ngô Đào. Từ năm 1890, Ngô Đào bắt đầu đảm nhận chức vụ Tri huyện ở Cao Ấp, Thanh Uyển, Hình Đài và nhiều huyện khác. Đến năm 1900, ông mới bắt đầu giữ chức Tri huyện huyện Hiến (Trực Lệ).

Loạt ảnh khắc họa tướng mạo thật của các vị quan văn võ cuối triều nhà Thanh, khác hẳn với những gì mọi người nhìn thấy trên phim ảnh - Ảnh 5.

Ảnh chụp các đại thần triều đình nhà Thanh vào năm 1906. Những nhân vật trong bức ảnh này đã có ảnh hưởng đáng kể đến tình hình chính trị Trung Hoa lúc bấy giờ.

Hàng trước từ trái sang: Hộ bộ thượng thư Thiết Lương, Hộ bộ thượng thư Trương Bách Hi, Binh bộ thượng thư Từ Thế Xương, Trấn quốc công Tái Chấn, Hình bộ thượng thư Cát Bảo Hoa, Công bộ thượng thư Lục Nhuận Tường, Lại bộ thượng thư Khuê Tuấn, Tổng đốc Lưỡng Giang Đoan Phương.

Hàng dưới từ trái sang: Tả đô ngự sử Thọ Kỳ, Đại học sĩ Thế Tục, Tổng đốc Trực Lệ Viên Thế Khải, Học bộ thượng thư Vinh Khánh, Đại học sĩ Na Đồng, Đại thần quân cơ Cù Hồng Kỵ, Lễ bộ thượng thư Đái Hồng Từ.

Loạt ảnh khắc họa tướng mạo thật của các vị quan văn võ cuối triều nhà Thanh, khác hẳn với những gì mọi người nhìn thấy trên phim ảnh - Ảnh 6.

Thủy sư đề đốc Đinh Nhữ Xương.

Năm 1888, Đinh Nhữ Xương được bổ nhiệm làm Thủy sư đề đốc chỉ huy hạm đội Bắc Dương. Ông đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng hải quân Đại Thanh.

Năm 1895, dưới sự chỉ huy của Đinh Nhữ Xương, hạm đội Bắc Dương đã thất bại, Định Nhữ Xương tự vẫn.

Loạt ảnh khắc họa tướng mạo thật của các vị quan văn võ cuối triều nhà Thanh, khác hẳn với những gì mọi người nhìn thấy trên phim ảnh - Ảnh 7.

Tuần phủ Sơn Đông Trương Diệu. Trương Diệu bắt đầu giữ chức Tuần phủ Sơn Đông từ năm 1886. Năm 1891, ông bệnh nặng khi đang làm nhiệm vụ và qua đời sau đó.

Loạt ảnh khắc họa tướng mạo thật của các vị quan văn võ cuối triều nhà Thanh, khác hẳn với những gì mọi người nhìn thấy trên phim ảnh - Ảnh 8.

Ảnh chụp 3 vị tướng nhà Thanh. Từ trái sang: Ký danh đề đốc Tả Bảo Quý, Ký danh đề đốc Lưu Thịnh Hưu, Ký danh đề đốc Từ Bang Đạo.

Loạt ảnh khắc họa tướng mạo thật của các vị quan văn võ cuối triều nhà Thanh, khác hẳn với những gì mọi người nhìn thấy trên phim ảnh - Ảnh 9.

Ảnh các quan văn được chụp vào năm 1886. Người đầu tiên ở hàng 2 từ trái sang là Tri phủ Thiên Tân Uông Thủ Chinh; người thứ 2 ở hàng 3 từ trái sang là Châu Phúc. Những người còn lại chỉ là các vị quan dự khuyết (thay thế), không có địa vị thực tế.

Loạt ảnh khắc họa tướng mạo thật của các vị quan văn võ cuối triều nhà Thanh, khác hẳn với những gì mọi người nhìn thấy trên phim ảnh - Ảnh 10.

Các binh lính cấp thấp trong Cấm vệ quân Hoàng gia.

 Nguồn: Toutiao

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm