Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022

Dương, Theo Trí thức trẻ 19:09 15/09/2022

Mới đây, các trường thuộc khối Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn.

Trong chiều nay (15/9), điểm chuẩn các trường thuộc khối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 đã được công bố.

Tra cứu chi tiết điểm chuẩn các trường dưới đây:

1. Đại học Khoa học Tự nhiên

Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - Ảnh 1.
Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - Ảnh 2.

2. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn:

Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - Ảnh 3.
Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - Ảnh 4.

3. Đại học Công nghệ:

Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - Ảnh 5.
Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - Ảnh 6.

4. Đại học Y Dược:

Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - Ảnh 7.

5. Khoa Luật:

Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - Ảnh 8.

6. Đại học Ngoại ngữ

Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - Ảnh 9.

7. Đại học Kinh tế

Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - Ảnh 10.

8. Đại học Giáo dục

Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - Ảnh 11.

9. Khoa Luật

Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - Ảnh 12.

10. Đại học Việt Nhật

Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - Ảnh 13.

11. Trường Quốc tế

Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - Ảnh 14.

12. Khoa Các khoa học liên ngành:

Điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - Ảnh 15.

Tổng hợp

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm