Công bố tài liệu điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ sách Cánh Diều

Phương Anh, Theo Tổ quốc 07:40 24/12/2020

Phần lớn nội dung được điều chỉnh trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều nằm trong tập 1, điều chỉnh bỏ các từ "thở hí hóp", "ti vi", "kêu"...

Bộ GD&ĐT đã có công văn trả lời NXB ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh về điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 thuộc bộ sách Cánh Diều.

Theo đó, căn cứ hồ sơ đề nghị thẩm định của NXB ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Bộ GD&ĐT cho phép điều chỉnh nội dung ngữ liệu SGK Tiếng Việt lớp 1 thuộc bộ sách Cánh Diều.

Bộ yêu cầu NXB ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện cung cấp tài liệu điều chỉnh này đến đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh tiểu học đang sử dụng SGK môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều đảm bảo kịp thời với hình thức cung cấp phù hợp, thuận tiện cho người sử dụng.

Việc thực hiện điều chỉnh ngữ liệu được tiến hành từ sau khi có phản ánh về việc SGK môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều có một số nội dung chưa phù hợp. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Hội đồng quốc gia thẩm định SGK môn Tiếng Việt lớp 1 rà soát, kiểm tra và có kết luận cụ thể các nội dung theo quy định.

Hội đồng thẩm định đã thực hiện các bước rà soát tổng thể nội dung SGK môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều, xem xét nghiên cứu các nội dung phản ánh của dư luận, tổ chức đối thoại với tác giả và NXB để thống nhất các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, tổ chức thẩm định các bản mẫu theo quy định.

Theo tài liệu điều chỉnh ngữ liệu SGK Tiếng Việt 1 (Bộ sách Cánh Diều) công bố, tài liệu bao gồm một số ngữ liệu để giáo viên sử dụng thay thế bài đọc, bài tập chưa phù hợp và hướng dẫn điều chỉnh một số từ ngữ trong bài đọc.

Các nội dung điều chỉnh chủ yếu trong SGK Tiếng Việt 1 tập 1 của bộ sách Cánh Diều.

Công bố tài liệu điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ sách Cánh Diều - Ảnh 1.
Chia sẻ

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Ai sẽ trở thành CEO Apple thế hệ tiếp theo?

    Thông tin Tim Cook có thể rời nhiệm sở trước thời hạn khiến dư luận quan tâm đến việc ai sẽ trở thành "thuyền trưởng" tiếp theo của Apple.
  • Đọc thêm