Có tới 40 cách khác nhau để diễn đạt Sự thích thú và Nhàm chán trong Tiếng Anh, sao bạn không dùng?

A Xìn, Theo Helino 22:05 03/01/2019

Đừng dùng It's interesting hay It's boring nữa, 40 cách diễn đạt khác nhau dưới đây sẽ thể hiện bạn là một người có vốn từ vựng phong phú, am hiểu Tiếng Anh.

Nếu biết cách vận dụng linh hoạt ngôn ngữ trong Tiếng Anh thì câu nói của bạn sẽ trở nên mềm mại, dễ hiểu và cũng thể hiện được rằng bạn có một vốn ngôn ngữ phong phú. Chúng ta thường chỉ dùng It's interesting để nói về sự thích thú, hào hứng về một vấn đề nào đấy; dùng It's boring để diễn đạt sự nhàm chán. Nhưng trong Tiếng Anh có hàng chục cách nói thay thế cho 2 câu nói đó.

Có tới 40 cách khác nhau để diễn đạt Sự thích thú và Nhàm chán trong Tiếng Anh, sao bạn không dùng? - Ảnh 1.

CÁC CÁCH KHÁC NHAU DIỄN ĐẠT SỰ "NHÀM CHÁN"

It does nothing for me.

I can’t bear/ stand it.

I dislike it.

I don’t appreciate that.

I was bored to death.

I was bored to tears.

I was dying of boredom.

I’m disinterested in that.

I’m impartial about that.

I’m not a big fan of it.

I’m not crazy about it.

I’m not keen on it.

It bores me to death.

It bores me to tears.

It doesn’t tickle my fancy.

It’s not my cup of tea.

It’s about as exciting as watching paint dry.

It’s dull.

It’s like watching grass grow.

It’s like watching paint dry.

That’s not for me.


CÁC CÁCH KHÁC NHAU DIỄN ĐẠT SỰ "THÍCH THÚ"

I adore it.

I couldn’t put it down.

I couldn’t tear myself away.

I like it.

I was so into it, I lost track of time.

I’m addicted/ attached to it.

I’m crazy about it.

I’m fond of it.

I’m keen on it.

I’m passionate about it.

I’m very interested in doing and learning about it.

I’m very interesting in it.

It looks fantastic.

It looks good.

It sounds good/ great.

It’s my thing.

It’s fascinating.

It’s intriguing.

This is totally sick! This is wicked!

(Nguồn: 7ESL)

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm