TP. Hồ Chí Minh: Triển khai hệ thống giải quyết thủ tục hành chính thống nhất vào tháng 10/2022

N.M, Theo VTV 22:30 15/08/2022

Hệ thống này sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện.

Để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn thành việc triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất, dự kiến hoàn thành trong tháng 10 tới đây.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ phát triển Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trở thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của Thành phố, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và kết nối hệ thống xác thực, định danh của Bộ Công an thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Thành phố - HCM LGSP, theo nguyên tắc "không yêu cầu người dân khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi người dân chỉ dùng một tài khoản định danh thống nhất để sử dụng dịch vụ các dịch vụ công trực tuyến ".

TP. Hồ Chí Minh: Triển khai hệ thống giải quyết thủ tục hành chính thống nhất vào tháng 10/2022 - Ảnh 1.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của Thành phố sẽ cung cấp 403 dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 3895/QĐ UBND ngày 16/11/2021 và Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 5/1/2022 của UBND Thành phố về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố năm 2021-2022; 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo 100% thủ tục hành chính (1.733 thủ tục) được thiết lập trên một cửa điện tử để các sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn tiếp nhận và xử lý hồ sơ người dân/tổ chức (nộp trực tuyến và trực tiếp).

Để chuẩn bị công tác kết nối, tích hợp hệ thống xác thực, định danh điện tử của Bộ Công an với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố, theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, trong thời gian qua, Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) hoàn thành thử nghiệm giải pháp kỹ thuật kết nối sử dụng dịch vụ xác thực trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính thông qua "Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Thành phố" (HCM LGSP).

Đồng thời, nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trước khi kết nối chính thức hệ thống xác thực, định danh theo Đề án 06, Thành phố đã phối hợp với Tổ công tác Bộ Công an hoàn thành kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin đối với HCM LGSP đáp ứng đúng yêu cầu.

"Việc triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của Thành phố, kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu dân cư, hệ thống xác thực, định danh quốc gia vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Đề án 06, vừa là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm của Thành phố. Đồng thời, việc này góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số của UBND TP .Hồ Chí Minh", Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm