5 nhóm đối tượng được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám bệnh năm 2024

Huỳnh Duy, Theo Phụ nữ Mới 17:50 07/02/2024

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, khoản 1 Điều 183 Nghị định 131/2021/NĐ-CP, có 5 trường hợp được BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

Năm 2024, các nhóm đối tượng được bảo hiểm y tế chi trả 100%?

- Nhóm 1: các đối tượng sau đây:

+ Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Cựu chiến binh;

5 nhóm đối tượng được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám bệnh năm 2024 - Ảnh 1.

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, khoản 1 Điều 183 Nghị định 131/2021/NĐ-CP, có 5 trường hợp được BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. (Ảnh minh hoạ)

+ Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

+ Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác theo khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

+ Thân nhân của liệt sĩ bao gồm: cha đẻ; mẹ đẻ; vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi liệt sĩ;

+ Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

- Nhóm 2 - Các đối tượng sau được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật:

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945;

+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

+ Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

+ Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát;

+ Trẻ em dưới 6 tuổi.

- Nhóm 3: Người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh tại tuyến xã.

- Nhóm 4: Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

- Nhóm 5: Có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Lưu ý: Không áp dụng đối với trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến.

Bổ sung thêm 2 trường hợp được hưởng chi phí khám chữa bệnh 100% từ năm 2024

5 nhóm đối tượng được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám bệnh năm 2024 - Ảnh 2.

Thêm 2 đối tượng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh:

- Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc;

- Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, Điều 12, Luật BHYT.

Trường hợp người thuộc nhiều đối tượng được hưởng quyền lợi thì tính mức hưởng BHYT thế nào?

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, nếu người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hưởng cao nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày