Phạt 7 trường hợp sau nếu không đi đổi Căn cước công dân từ 01/7/2024

Huỳnh Duy, Theo Đời sống Pháp luật 09:32 28/06/2024

Từ 1/7 tới đây, khi luật Căn cước có hiệu lực, sẽ có những trường hợp người dân phải làm thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước.

Từ ngày 01/7/2024, không bắt buộc công dân phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước, tuy nhiên nếu công dân thuộc vào các trường hợp nêu dưới đây thì vẫn bắt buộc phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước.

Các trường hợp phải đổi, cấp lại thẻ Căn cước từ 01/7/2024

Căn cứ Điều 24 Luật Căn cước mới nhất, các trường hợp phải đổi thẻ Căn cước từ 01/7/2024 gồm:

1. Trường hợp đổi thẻ Căn cước từ 01/7/2024:

Phạt 7 trường hợp sau nếu không đi đổi Căn cước công dân từ 01/7/2024 - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

- Khi đến độ tuổi phải làm cũng như đổi thẻ Căn cước: Khi công dân đủ 14 tuổi, đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

- Khi thay đổi các thông tin về: Họ, chữ đệm, tên khai sinh và ngày tháng năm sinh.

- Khi thay đổi nhân dạng hoặc xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính.

- Khi thông tin trên thẻ Căn cước có sai sót.

- Khi đơn vị địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh.

- Khi số định danh cá nhân được xác lập lại.

- Khi công dân sở hữu thẻ Căn cước/Căn cước công dân (CCCD) có yêu cầu.

Lưu ý: Công dân nếu cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước các độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước ở trên (tức đủ 23 tuổi, đủ 38 tuổi và đủ 58 tuổi) thì vẫn có giá trị sử dụng đến độ tuổi đổi thẻ tiếp theo.

2. Trường hợp phải cấp lại thẻ Căn cước dù chưa đến độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước:

- Thẻ Căn cước bị mất hoặc bị hư hỏng đến mức không thể sử dụng được.

- Khi công dân Việt Nam được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, với các trường hợp ở trên, nếu không đi đổi, cấp lại thẻ Căn cước từ 01/7/2024 thì sẽ bị phạt.

So với quy định cũ, Luật Căn cước đã bổ sung thêm nhiều trường hợp phải đổi lại, cấp lại thẻ Căn cước:

- Khi công dân đủ 14 tuổi thì phải đi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước.

- Khi công dân chuyển đổi giới tính.

- Khi đơn vị địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh.

- Khi số định danh cá nhân được xác lập lại.

Không đi đổi sang thẻ Căn cước từ 01/7/2024, bị phạt thế nào?

Không đi đổi sang thẻ Căn cước trong trường hợp phải đổi lại, cấp lại tức là không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Theo đó, hành vi này sẽ bị phạt bằng một trong các mức sau đây:

- Phạt cảnh cáo

- Phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

Do đó, để không bị phạt thì khi thuộc trường hợp phải đổi thì công dân cần đi thực hiện ngay thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước theo quy định tại Điều 25 Luật Căn cước mới nhất. Cụ thể:

Công dân có nhu cầu có thể thực hiện online trên Cổng dịch vụ công hoặc thực hiện trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước. Cũng theo Luật mới, từ 1/7 tới đây, thời hạn và thủ tục cấp thẻ căn cước cũng được rút ngắn, thống nhất là 7 ngày làm việc, đối với tất cả trường hợp cấp, cấp đổi, cấp lại.


https://kenh14.vn/phat-7-truong-hop-sau-neu-khong-di-doi-can-cuoc-cong-dan-tu-01-7-2024-20240609194343033.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày