Phân luồng giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng

PV/VOV-Giao thông, Theo VOV 15:51 13/04/2024

Để chủ động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc tại khu vực Đền Hùng và các tuyến đường trên địa bàn tỉnh phục vụ người dân đi lại thuận tiện, an toàn, Công an tỉnh Phú Thọ xây dựng phương án phân luồng giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Theo đó, thời gian triển khai phân luồng: Từ ngày 13/4/2024 đến hết ngày 18/4/2024 (tức từ 5/3 đến hết ngày 10/3 âm lịch).

1. Phương án phân luồng đối với các phương tiện không đi Lễ hội

1.1. Phân luồng các phương tiện ô tô chở hàng hóa trọng tải 3500kg trở lên từ tỉnh Tuyên Quang, huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ đi trên tuyến Quốc lộ 2 và cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ về Vĩnh Phúc, Hà Nội

Phân luồng giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng - Ảnh 1.

- Phương án 1: Đoan Hùng, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ → Quốc lộ 2 → đường Hùng Vương (thị xã Phú Thọ) → nút giao IC9 (Nội Bài - Lào Cai) → đi Vĩnh Phúc, Hà Nội. Các phương tiện từ Vĩnh Phúc, Hà Nội đi thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba, Đoan Hùng theo chiều ngược lại.

- Phương án 2: Đoan Hùng, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ → Quốc lộ 2 → Km 74+700, rẽ phải → Tỉnh lộ 325 → ngã 3 Tiên Kiên, rẽ phải → Quốc lộ 32C → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → cầu Văn Lang → đi Hà Nội hoặc Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → cầu Hạc Trì → đi Vĩnh Phúc. Các phương tiện từ Vĩnh Phúc, Hà Nội đi thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba, Đoan Hùng theo chiều ngược lại.

- Phương án 3: Đoan Hùng, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ → Quốc lộ 2 → Km 70 +800 (ngã 3 Then), rẽ trái → Tỉnh lộ 323C → Tỉnh lộ 323 → đường Âu Cơ Việt Trì → cầu Vĩnh Phú → đi Vĩnh Phúc, Hà Nội hoặc đường Âu Cơ Việt Trì → đường Hùng Vương → cầu Hạc Trì → đi Vĩnh Phúc, Hà Nội. Các phương tiện từ Vĩnh Phúc, Hà Nội đi thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba, Đoan Hùng theo chiều ngược lại.

- Phương án 4: Tỉnh Tuyên Quang, huyện Đoan Hùng, Thanh Ba → cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ → đường Hồ Chí Minh → nút giao IC9 (Nội Bài - Lào Cai) → đi Vĩnh Phúc, Hà Nội. Các phương tiện từ Vĩnh Phúc, Hà Nội đi huyện Thanh Ba, Đoan Hùng, tỉnh Tuyên Quang theo chiều ngược lại.

1.2. Phân luồng các phương tiện ô tô chở hàng hóa trọng tải 3500kg trở lên từ tỉnh Tuyên Quang, huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ đi trên tuyến Quốc lộ 2 và cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ về thành phố Việt Trì

- Phương án 1: Đoan Hùng, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ → Quốc lộ 2 → đường Hùng Vương (thị xã Phú Thọ) → nút giao IC9 (Nội Bài - Lào Cai) → nút giao IC7 (Nội Bài - Lào Cai) → đi Việt Trì hoặc Tỉnh Tuyên Quang, huyện Đoan Hùng, Thanh Ba → cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ → đường Hồ Chí Minh → nút giao IC9 (Nội Bài - Lào Cai) → nút giao IC7 (Nội Bài - Lào Cai) → đi Việt Trì. Các phương tiện từ Việt Trì đi thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba, Đoan Hùng theo chiều ngược lại.

- Phương án 2: Đoan Hùng, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ → Quốc lộ 2 → đường Hùng Vương → đê Tả Thao → Quốc lộ 2D (qua thị xã Phú Thọ, Lâm Thao) → đi Việt Trì hoặc đến Km 26+300 Quốc lộ 2D, rẽ trái → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → đi Việt Trì. Các phương tiện từ Việt Trì đi thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba, Đoan Hùng theo chiều ngược lại.

- Phương án 3: Đoan Hùng, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ → Quốc lộ 2 → Km 74+700, rẽ phải → Tỉnh lộ 325 → ngã 3 Tiên Kiên → Quốc lộ 32C → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → đi Việt Trì. Các phương tiện từ Việt Trì đi thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba, Đoan Hùng theo chiều ngược lại.

- Phương án 4: Đoan Hùng, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ → Quốc lộ 2 → Km 71+800, rẽ trái → Tỉnh lộ 323C → Tỉnh lộ 323 → đường Âu Cơ Việt Trì → đi Việt Trì. Các phương tiện từ Việt Trì đi thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba, Đoan Hùng theo chiều ngược lại.

1.3. Các phương tiện ô tô chở hàng hóa trọng tải 3500kg trở lên từ thành phố Việt Trì đi Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Thuỷ, Hạ Hòa và ngược lại.

- Phương án 1: Việt Trì → ngã 3 chợ Nú (Minh Nông, Việt Trì) → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → cầu Phong Châu → Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Thuỷ, Hạ Hòa. Các phương tiện từ Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Thuỷ, Hạ Hòa đi Việt Trì theo chiều ngược lại.

- Phương án 2: Việt Trì → ngã 3 chợ Nú (Minh Nông, Việt Trì) → Quốc lộ 2D → cầu Phong Châu → Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Thuỷ, Hạ Hòa. Các phương tiện từ Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Thuỷ, Hạ Hòa đi Việt Trì theo chiều ngược lại.

- Phương án 3: Việt Trì → Nút giao IC7 (Nội Bài - Lào Cai) → Nút giao IC10 (Nội Bài - Lào Cai) → Cẩm Khê, Yên Lập hoặc → Nút giao IC11 (Nội Bài - Lào Cai) → Hạ Hòa. Các phương tiện từ huyện Cẩm Khê, Yên Lập, Hạ Hòa đi Việt Trì theo chiều ngược lại.

2. Phương án phân luồng đối với phương tiện chở hàng hóa ra, vào Khu công nghiệp Thụy Vân - Việt Trì

2.1. Đối với các xe ô tô chở hàng hóa đi từ Vĩnh Phúc, Hà Nội về khu công nghiệp Thụy Vân và ngược lại

- Phương án 1: Vĩnh Phúc đi lên theo tuyến Quốc lộ 2 qua cầu Hạc Trì → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → Km 10+800, rẽ phải → đường Trường Chinh → khu công nghiệp Thụy Vân. Các xe đi từ khu công nghiệp Thụy Vân đi Vĩnh Phúc theo chiều ngược lại.

- Phương án 2: Hà Nội đi lên theo tuyến Quốc lộ 32 qua cầu Văn Lang, rẽ trái → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → Km 10+800, rẽ phải → đường Trường Chinh → khu công nghiệp Thụy Vân. Các xe đi từ khu công nghiệp Thụy Vân đi Hà Nội theo chiều ngược lại.

- Phương án 3: Vĩnh Phúc đi lên qua cầu Vĩnh Phú (huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc), rẽ trái → đường Âu Cơ Việt Trì → Quốc lộ 2 (Km 53+300 - ngã 5 cầu Việt Trì), rẽ phải → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → Km10+800, rẽ phải → đường Trường Chinh → khu công nghiệp Thụy Vân. Các xe từ khu công nghiệp Thuỵ Vân đi Vĩnh Phúc đi theo chiều ngược lại.

2.2. Đối với các xe ô tô chở hàng hóa đi từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai về khu công nghiệp Thụy Vân và ngược lại

Phương án 1: Các phương tiện từ Hà Nội, Vĩnh Phúc đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai → nút giao IC6 (Văn Quán) → Tỉnh lộ 305C, rẽ trái → Đê Phú Hậu → ngã 5 vòng xuyến Quốc lộ 2 → cầu Hạc Trì → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → Km 10+800, rẽ phải → đường Trường Chinh → khu công nghiệp Thụy Vân hoặc nút giao IC6 (Văn Quán) → Tỉnh lộ 305C, rẽ phải → Đê ven sông Lô → cầu Vĩnh Phú (huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc), rẽ trái → đường Âu Cơ Việt Trì → Quốc lộ 2 (Km 53+300 - ngã 5 cầu Việt Trì), rẽ phải → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → Km10+800, rẽ phải → đường Trường Chinh → khu công nghiệp Thụy Vân. Các xe từ khu công nghiệp Thuỵ Vân đi Vĩnh Phúc, Hà Nội theo cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi chiều ngược lại.

Phương án 2: Các phương tiện từ Lào Cai, Yên Bái, huyện Cẩm Khê, Yên Lập, Hạ Hoà đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai → nút giao IC9 (thị xã Phú Thọ) → đường Hùng Vương (thị xã Phú Thọ) → Quốc lộ 2 → Km 74+700, rẽ phải → Tỉnh lộ 325 → ngã 3 Tiên Kiên → Quốc lộ 32C → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → đi khu công nghiệp Thuỵ Vân. Các xe từ khu công nghiệp Thuỵ Vân đi Yên Bái, Lào Cai theo cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi chiều ngược lại.

- Thời gian từ 22h00' đêm đến 05h00' sáng hôm sau các ngày từ 13/4/2024 đến 16/4/2024 (tức từ 05/3 đến 08/3 âm lịch) xe đi trên cao tốc Nội Bài Lào Cai được xuống nút giao IC7 lưu thông trên tuyến đường Phù Đổng, Trường Chinh để về khu công nghiệp Thuỵ Vân - Việt Trì (chỉ được phép lưu thông không được dừng, đỗ) theo phương án: Nút giao IC7 (Nội Bài - Lào Cai) → đường Phù Đổng → đường Trường Chinh → khu công nghiệp Thụy Vân. Các xe đi từ Khu công nghiệp Thụy Vân đi Nút giao IC7 (Nội Bài - Lào Cai) theo chiều ngược lại.

2.3. Đối với các xe ô tô chở hàng hóa từ huyện Đoan Hùng, Hạ Hoà, Thanh Ba, Phù Ninh, thị xã Phú Thọ đi trên Quốc lộ 2 về khu công nghiệp Thụy Vân và ngược lại

- Phương án 1: Quốc lộ 2 → rẽ phải vào đường Hùng Vương → nút giao IC9 (Nội Bài - Lào Cai) → nút giao IC7 (Nội Bài - Lào Cai) → đường Phù Đổng → đường Trường Chinh → rẽ trái đi Quốc lộ 2 tại Km 65+700 (ngã 4 giao đường Trường Chinh và Quốc lộ 2) → Km 64+500, rẽ phải vào khu công nghiệp Thụy Vân. Các xe đi từ Khu công nghiệp Thụy Vân đi Đoan Hùng, Hạ Hoà, Thanh Ba, Phù Ninh, thị xã Phú Thọ theo chiều ngược lại

- Phương án 2: Quốc lộ 2 → Km 74+700 rẽ phải → Tỉnh lộ 325 → ngã 3 Tiên Kiên → Quốc lộ 32C → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → Km 10+800 → rẽ trái vào đường Trường Chinh → khu công nghiệp Thụy Vân. Các xe đi từ Khu công nghiệp Thụy Vân đi Đoan Hùng, Hạ Hoà, Thanh Ba, Phù Ninh, thị xã Phú Thọ theo chiều ngược lại

2.4. Đối với các xe ô tô chở hàng hóa từ huyện Tam Nông, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Thuỷ, Thanh Sơn, Tân Sơn, Hạ Hoà đi qua cầu Phong Châu về khu công nghiệp Thụy Vân và ngược lại

Cầu Phong Châu → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → Km 10+800, rẽ trái → đường Trường Chinh → khu công nghiệp Thụy Vân – Việt Trì. Các xe đi từ Khu công nghiệp Thụy Vân đi Tam Nông, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Thuỷ, Thanh Sơn, Tân Sơn, Hạ Hoà theo chiều ngược lại.

3. Phương án phân luồng đối với các phương tiện đi Lễ hội

Phân luồng giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

3.1. Phương tiện ô tô từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai về Đền Hùng

- Phương án 1: Nút giao IC7 (Nội Bài - Lào Cai) → đường Phù Đổng → đường Trường Chinh → đường Nguyễn Tất Thành → bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc trên đường Nguyễn Tất Thành → bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

- Phương án 2: Nút giao IC8 (Nội Bài - Lào Cai) rẽ trái → Quốc lộ 2, đến Km 67+300 (ngã 3 cây xăng quân khu 2) rẽ phải → Quốc lộ 32C → bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hoặc đi thẳng vào bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

3.2. Các phương tiện từ Vĩnh Phúc theo Quốc lộ 2 về Đền Hùng

- Đối với xe ô tô: Quốc lộ 2 qua cầu Hạc Trì hoặc qua cầu Việt Trì → ngã 4 BigC (giao nhau giữa đường Quốc lộ 2 và đường Nguyễn Tất Thành) rẽ phải → đường Nguyễn Tất Thành → bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc trên đường Nguyễn Tất Thành → bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

- Đối với xe mô tô: Quốc lộ 2 qua cầu Việt Trì → Quốc Lộ 2 (đường Hùng Vương) → ngã ba giao với Quốc lộ 32C (Cây xăng Quân khu 2) rẽ trái → Quốc lộ 32C → bãi gửi xe số 2 (bãi gửi xe Gò Đốt) hoặc Quốc lộ 2 → ngã ba giao với Tỉnh lộ 325 cũ (Cổng chính cũ Đền Hùng) rẽ trái → đường Tỉnh lộ 325 cũ → bãi gửi xe số 1 (bãi gửi xe Lâm Viên) thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

3.3. Các phương tiện từ Vĩnh Phúc qua cầu Vĩnh Phú về Đền Hùng

- Đối với xe ô tô: Cầu Vĩnh Phú → đường Nguyễn Du kéo dài → đường Nguyễn Tất Thành → hoặc Cầu Vĩnh Phú → đường Nguyễn Du kéo dài → đường Phù Đổng → đường Trường Chinh → đường Nguyễn Tất Thành → bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc trên đường Nguyễn Tất Thành → bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

- Đối với xe mô tô: Cầu Vĩnh Phú → đường Nguyễn Du kéo dài → đường Phù Đổng → đường Trường Chinh → Quốc Lộ 2 (đường Hùng Vương) hoặc Cầu Vĩnh Phú → đường Nguyễn Du kéo dài đường → Nguyễn Tất Thành → Quốc lộ 2 (đường Hùng Vương) → ngã ba giao với Quốc lộ 32C (Cây xăng Quân khu 2) rẽ trái → Quốc lộ 32C → bãi gửi xe số 2 (bãi gửi xe Gò Đốt) hoặc Quốc lộ 2 → ngã ba giao với Tỉnh lộ 325 cũ (Cổng chính cũ Đền Hùng) rẽ trái → đường Tỉnh lộ 325 cũ → bãi gửi xe số 1 (bãi gửi xe Lâm Viên) thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

3.4. Các phương tiện từ Hà Nội qua cầu Văn Lang về Đền Hùng

- Đối với xe ô tô: Hà Nội qua cầu Văn Lang đi thẳng vào ngã tư giao với đường Hùng Vương, rẽ trái → đường Hùng Vương (đến ngã tư giao với đường Nguyễn Tất Thành), rẽ trái → đường Nguyễn Tất Thành → bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc Hà Nội qua cầu Văn Lang, rẽ trái → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì (đường Lạc Long Quân) → ngã 3 Chợ Nú → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → Km 10+800, rẽ phải → đường Trường Chinh → đường Nguyễn Tất Thành → bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc trên đường Nguyễn Tất Thành → bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

- Đối với xe mô tô: Hà Nội qua cầu Văn Lang đi thẳng vào ngã tư giao với Quốc lộ 2 (đường Hùng Vương) → Quốc Lộ 2 (đường Hùng Vương) → ngã ba giao với Quốc lộ 32C (Cây xăng Quân khu 2), rẽ trái → Quốc lộ 32C → bãi gửi xe số 2 (bãi gửi xe Gò Đốt) hoặc Quốc lộ 2 → ngã ba giao với Tỉnh lộ 325 cũ (Cổng chính cũ Đền Hùng), rẽ trái → đường Tỉnh lộ 325 cũ → bãi gửi xe số 1 (bãi gửi xe Lâm Viên) thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

3.5. Các phương tiện từ hướng Tuyên Quang, Yên Bái theo Quốc lộ 2 về Đền Hùng

- Đối với xe ô tô: Quốc lộ 2, đến ngã ba giao với đường Quốc lộ 32C (Cây xăng quân khu 2), rẽ phải → Quốc lộ 32C → bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hoặc bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc Quốc lộ 2, đến km 74+800, ngã 3 giao nhau với đường Tỉnh lộ 325 (ngã 3 Phù Lỗ), rẽ phải → Tỉnh lộ 325 → ngã 3 Tiên Kiên, rẽ trái → Quốc lộ 32C → bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

- Đối với xe mô tô: Quốc lộ 2, đến km 69+350 (cổng khu công nghiệp đồng lạng), rẽ phải → bãi gửi xe số 5 (bãi gửi xe Đồi Thông) hoặc đi thẳng đến km 67+700 (Cổng chính cũ Đền Hùng), rẽ phải → đường Tỉnh lộ 325 cũ → bãi gửi xe số 1 (bãi gửi xe Lâm Viên) thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

3.6. Các phương tiện ô tô từ hướng tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, huyện Đoan Hùng, Thanh Ba theo tuyến cáo tốc Tuyên Quang - Phú Thọ về Đền Hùng

Tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, huyện Đoan Hùng, Thanh Ba → Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ → đường Hồ Chí Minh → nút giao IC9 (Nội Bài - Lào Cai) → nút giao IC8 (Nội Bài - Lào Cai), rẽ trái → Quốc lộ 2, đến Km 67+300 (ngã 3 cây xăng quân khu 2), rẽ phải → Quốc lộ 32C → bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hoặc đi thẳng vào bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

3.7. Các phương tiện từ Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái và các huyện Tam Nông, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Thanh Thuỷ, Yên Lập, Tân Sơn (Phú Thọ) theo Quốc lộ 32, 32C về Đền Hùng

- Đối với xe ô tô: Quốc lộ 32 hoặc Quốc lộ 32C → cầu Phong Châu → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → Quốc lộ 32C → ngã 3 Tiên Kiên → bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc Quốc lộ 32 hoặc Quốc lộ 32C → cầu Phong Châu → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → Quốc lộ 32C → đường Hùng Vương (qua UBND huyện Lâm Thao) → ngã tư đường vào UBND xã Chu Hoá → đường Tôn Đức Thắng (qua Trung đoàn 652) → đường Nguyễn Tất Thành → bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

- Đối với xe mô tô: Quốc lộ 32 hoặc Quốc lộ 32C → cầu Phong Châu → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → Quốc lộ 32C → ngã 3 Tiên Kiên → Tỉnh lộ 325 cũ → đi thẳng qua Chùa Tổ vào bãi gửi xe số 3 (bãi gửi xe UBND xã Hy Cương) hoặc Quốc lộ 32 hoặc Quốc lộ 32C → cầu Phong Châu → Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì → Quốc lộ 32C → đường Hùng Vương (qua UBND huyện Lâm Thao) → ngã tư đường vào UBND xã Chu Hoá → đường Tôn Đức Thắng (qua Trung đoàn 652) → đường Nguyễn Tất Thành → rẽ trái vào Quốc lộ 32C → Tỉnh lộ 325 cũ → đi thẳng qua Chùa Tổ vào bãi gửi xe số 3 (bãi gửi xe UBND xã Hy Cương).

3.8. Các phương tiện từ huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ theo Quốc lộ 2D về Đền Hùng

- Đối với xe ô tô: Quốc lộ 2D đến ngã 3 ga Xép Hà Thạch (ngã 3 giao nhau với Tỉnh lộ 320B) → rẽ trái vào Tỉnh lộ 320B - 150m sau đó rẽ phải → Tỉnh lộ 325b đi thẳng đến ngã 3 giao nhau với Tỉnh lộ 325 rẽ phải → ngã 3 Tiên Kiên → rẽ trái đi Quốc lộ 32C → bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

- Đối với xe mô tô: Quốc lộ 2D → Tỉnh lộ 325B đến ngã 3 giao nhau với Tỉnh lộ 325 rẽ phải → ngã 3 Tiên Kiên → rẽ trái đi Quốc lộ 32C đến Km 4+500 rẽ trái → Tỉnh lộ 325, đi qua Chùa Tổ vào bãi gửi xe số 3 (bãi gửi xe UBND xã Hy Cương).

3.9. Đối với xe taxi đưa khách vào khu vực Đền Hùng

Đối với xe taxi đi từ Quốc lộ 2 vào, hướng dẫn dừng trả khách, quay đầu xe ở đầu đường Lữ Gia (ngã 3 giao Tỉnh lộ 325C); các xe đi từ Lâm Thao theo Quốc lộ 32C vào, hướng dẫn dừng trả khách, quay đầu xe ở khu vực phía ngoài, đầu vào cổng chính Đền Hùng (giáp lối vào khu vực vườn cây); các xe đi từ cầu Miễu (đường vào UBND xã Chu Hóa), qua Trung đoàn 652 và đường Nguyễn Tất Thành vào, hướng dẫn dừng trả khách, quay đầu xe ở gần khu vực ngã 4 giao đường Nguyễn Tất Thành và đường Quốc lộ 32C (giáp bãi xe Trung tâm), không cho vào khu vực trong Đền Hùng; không được dừng, đỗ dọc đường để đón, trả khách.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày