Phải thông minh lắm bạn mới giải được 6 câu đố kích thích trí não và khả năng tư duy này

Tâm Tít, Theo Helino 11:16 31/12/2018

Nhìn thì dễ nhưng chẳng dễ chút nào đâu nhé.

1. Bạn có tìm ra được đáp án cho bài toán phức tạp này không? Lấy giấy bút ra nào!

Phải thông minh lắm bạn mới giải được 6 câu đố kích thích trí não và khả năng tư duy này - Ảnh 1.

2. Tìm ra quy luật và điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi ?

Phải thông minh lắm bạn mới giải được 6 câu đố kích thích trí não và khả năng tư duy này - Ảnh 2.

3. Di chuyển một que diêm để có phép tính đúng khác?

Phải thông minh lắm bạn mới giải được 6 câu đố kích thích trí não và khả năng tư duy này - Ảnh 3.

4. Điền số thích hợp vào dấu hỏi ?

Phải thông minh lắm bạn mới giải được 6 câu đố kích thích trí não và khả năng tư duy này - Ảnh 4.

5. Có bao nhiêu hình vuông tất cả?

Phải thông minh lắm bạn mới giải được 6 câu đố kích thích trí não và khả năng tư duy này - Ảnh 5.

6. Điền các số ở bên trái vào các hình tròn trên ba cạnh tam giác bên phải sao cho tổng các số trong hình tròn ở mỗi cạnh là 17?

Phải thông minh lắm bạn mới giải được 6 câu đố kích thích trí não và khả năng tư duy này - Ảnh 6.

Và đáp án là đây!

1. Kết quả của phép tính phức tạp kia là 50.

Phải thông minh lắm bạn mới giải được 6 câu đố kích thích trí não và khả năng tư duy này - Ảnh 7.

2. Số cần điền vào dấu hỏi chấm là -51.

Phải thông minh lắm bạn mới giải được 6 câu đố kích thích trí não và khả năng tư duy này - Ảnh 8.

3. Câu hỏi này có tận 2 đáp án

Phải thông minh lắm bạn mới giải được 6 câu đố kích thích trí não và khả năng tư duy này - Ảnh 9.

4. Táo = 4.
Dứa = Táo + 1 = 4 + 1 = 5.
Nho = Dứa x Táo + 4 = 5 x 4 + 4 = 24.
Cam = 3 x Dứa + Nho = 3 x 5 + 24 = 39.
Dây tây = Cam - Nho = 39 - 24 = 15.
Vậy số cần điền vào dấu hỏi chấm là 15.

Phải thông minh lắm bạn mới giải được 6 câu đố kích thích trí não và khả năng tư duy này - Ảnh 10.

5. Có tất cả 40 hình vuông.

Phải thông minh lắm bạn mới giải được 6 câu đố kích thích trí não và khả năng tư duy này - Ảnh 11.

6. Đây chính là cách điền các số để tổng các số trong hình tròn ở mỗi cạnh là 17.

Phải thông minh lắm bạn mới giải được 6 câu đố kích thích trí não và khả năng tư duy này - Ảnh 12.
Chia sẻ

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm