Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2)

HG, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 24/09/2013

Super Junior, 2NE1, 2PM và After School đều có những khoảnh khắc "cực phiêu" với vũ đạo.

Ở phần trước, các fan đã có dịp chiêm ngưỡng nhiều khoảnh khắc đẹp của 4 nhóm nhạc hàng đầu SNSD, T-ara, f(x)EXO khi vừa hát vừa nhảy. Lần này, hãy cùng "nghiên cứu" những hình ảnh đầy cảm xúc của Super Junior, After School, 2PM 2NE1.

Bên cạnh Super Junior luôn có những cách sắp xếp đội hình đều và đẹp mắt, After School2PM lại mang tới nhiều sân khấu sexy, hấp dẫn cùng vũ đạo bắt mắt. 2NE1 không quá chú trọng vào những động tác khó mà lại truyền cảm hứng cho khán giả bằng nhiều sự sôi động ngẫu hứng, những màn khuấy động sân khấu cực chất.

Super Junior

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 1

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 2

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 3

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 4

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 5

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 6

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 7

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 8

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 9

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 10

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 11

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 12

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 13

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 14

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 15

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 16

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 17

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 18

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 19

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 20

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 21

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 22

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 23

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 24

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 25

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 26

After School

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 27

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 28

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 29

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 30

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 31

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 32

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 33

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 34

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 35

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 36

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 37

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 38

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 39

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 40

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 41

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 42

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 43

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 44

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 45

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 46

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 47

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 48

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 49

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 50

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 51

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 52

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 53

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 54

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 55

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 56

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 57

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 58

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 59

2PM

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 60

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 61

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 62

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 63

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 64

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 65

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 66

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 67

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 68

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 69

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 70

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 71

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 72

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 73

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 74

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 75

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 76

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 77

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 78

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 79

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 80

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 81

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 82

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 83

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 84

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 85

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 86

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 87

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 88

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 89

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 90

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 91

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 92

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 93

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 94

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 95

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 96

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 97

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 98

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 99

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 100

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 101

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 102

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 103

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 104

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 105

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 106

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 107

2NE1

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 108

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 109

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 110

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 111

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 112

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 113

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 114

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 115

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 116

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 117

Tuyển tập vũ đạo đẹp mắt của các sao Kpop (P.2) 118

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Tám Tin Tối: Phát ngôn "bán online là học vấn thấp", đạo diễn Lê Hoàng khiến hội chị em con buôn có

    Tám Tin Tối: Phát ngôn "bán online là học vấn thấp", đạo diễn Lê Hoàng khiến hội chị em con buôn có "số má" nổi đóa
  • Đọc thêm