Muốn cảm ơn ai đó hạn chế dùng “Thank You” vì Tiếng Anh còn có 65 cách nói khác tuyệt vời hơn đấy!

Mr. H, Theo Helino 07:14 11/01/2020

Ngoài hai từ “thank you” thường hay dùng, trong Tiếng Anh còn có 65 cách nói cảm ơn hay hơn nhiều!

Khi người khác giúp đỡ hoặc cho ta điều gì đó, như một phản xạ cần có, chúng ta sẽ thường nói "thank you"(cảm ơn). Thế nhưng, trong Tiếng Anh còn có nhiều cách diễn đạt khác hay hơn thế. Sau đây là 65 cụm/câu Tiếng Anh chắc rằng sẽ ấn tượng hơn hai từ "thank you" mà bạn nên tham khảo, sử dụng khi muốn cảm ơn ai đó. Cùng khám phá nhé!

65 Other Ways To Say "Thank You" in English

1. Thanks

2. Many thanks

3. Thanks a lot

4. Thanks a bunch

5. Thank you very much

6. It’s very kind of you

7. I really appreciate it

8. Thank you for everything

9. I owe you one

10. I really appreciate your help

11. I’m so grateful

12. Thanks a million

13. Thanks for everything

14. Thanks so much

15. I can’t thank you enough

16. I cannot express my appreciation

17. I appreciate your time

18. A million thanks to you

19. I owe you big time

20. I truly appreciate you

21. Thanks a ton

22. How thoughtful of you!

23. I’ll forever be grateful

24. Please accept my deepest thanks

25. You’re too kind

26. You are an angel

27. You are the best

28. You have my gratitude

29. You made my day

30. You saved my day

31. You’re a dear

32. You’re a life saver

33. You’re awesome

34. You’re great

35. You’ve saved my life

36. Accept my endless gratitude

37. All I can say is, Thanks!

38. All my love and thanks to you

39. Consider yourself heartily thanked

40. How can I ever possibly thank you

41. How can I ever thank you enough

42. How can I show you how grateful I am?

43. I couldn’t have done it without you

44. I do not know what I would do without you

45. I don’t know what to say!

46. Oh, you shouldn’t have!

47. I humbly thank you

48. Please accept my best thanks

49. I’m grateful for your assistance

50. I’m really grateful for your help

51. It is hard to find words to express my gratitude

52. It was so awesome of you

53. I really appreciate everything you’ve done

54. I really want to thank you for your help

55. I thank you from the bottom of my heart

56. I thank you most warmly

57. I want you to know how much I value your support

58. I wanted to thank you as soon as possible

59. I will never forget what you have done

60. I wish to thank everyone who pitched in

61. If anyone deserve thanks, it’s you

62. Your generosity overwhelms me

63. What would I do without you?

64. Words can’t describe how thankful I am

65. My gratitude knows no bounds.

Muốn cảm ơn ai đó hạn chế dùng “Thank You” vì Tiếng Anh còn có 65 cách nói khác tuyệt vời hơn đấy! - Ảnh 2.
Muốn cảm ơn ai đó hạn chế dùng “Thank You” vì Tiếng Anh còn có 65 cách nói khác tuyệt vời hơn đấy! - Ảnh 3.

Nguồn: 7ESL

Muốn cảm ơn ai đó hạn chế dùng “Thank You” vì Tiếng Anh còn có 65 cách nói khác tuyệt vời hơn đấy! - Ảnh 4.

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đà Nẵng ứng phó với bão số 9

    Đà Nẵng ứng phó với bão số 9
  • Đọc thêm