Loại bỏ CMND, người dân chỉ còn sử dụng 3 loại giấy tờ căn cước này!

Huỳnh Duy, Theo Trí Thức Trẻ 15:40 03/04/2024

Theo quy định mới, mọi Chứng minh nhân dân (CMND) đều phải thực hiện việc đổi sang thẻ Căn cước từ ngày 01/01/2025.

Mới đây, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thông tin về những điểm mới của Luật Căn cước (Số 26/2023/QH15, có hiệu lực từ 1/7/2024).

Trong số những điểm mới của Luật Căn cước, điểm đáng chú ý là bỏ chứng minh nhân dân từ 1/1/2025. Chứng minh nhân dân còn thời hạn vẫn được sử dụng đến ngày 31/12/2024.

Chính thức khai tử CMND từ 1/1/2025

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 46 Luật Căn cước 2023 quy định Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31/12/2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Loại bỏ CMND, người dân chỉ còn sử dụng 3 loại giấy tờ căn cước này! - Ảnh 1.

Mọi Chứng minh nhân dân đều phải thực hiện việc đổi sang thẻ Căn cước từ ngày 01/01/2025. (Ảnh minh hoạ)

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

Như vậy, với quy định này tất cả CMND còn hạn sử dụng sẽ chỉ sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Kể từ ngày 1/1/2025, công dân chỉ còn được sử dụng CCCD mã vạch, CCCD gắn chip (còn hạn sử dụng) và thẻ Căn cước.

Lưu ý: Chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND, căn cước công dân (CCCD) được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan Nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về CMND, CCCD trong giấy tờ đã cấp.

Đổi sang thẻ căn cước, chứng minh nhân dân có bị thu hồi?

Theo Thông tư 59/2021/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021), sẽ thu lại chứng minh nhân dân đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân (không còn việc cắt góc rồi trả lại).

Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước

Theo Điều 20 Luật Căn cước 2023 quy định giá trị sử dụng của thẻ căn cước bao gồm:

- Thẻ căn cước có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của người được cấp thẻ để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác trên lãnh thổ Việt Nam.

Loại bỏ CMND, người dân chỉ còn sử dụng 3 loại giấy tờ căn cước này! - Ảnh 2.

Theo Cục C06, thẻ căn cước mới đã bỏ thông tin quê quán, nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng, thay vào bằng thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú. (Ảnh minh hoạ)

- Thẻ căn cước được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép người dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau.

- Thẻ căn cước hoặc số định danh cá nhân được sử dụng để cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người được cấp thẻ căn cước phải xuất trình thẻ căn cước theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp thẻ xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được in, tích hợp vào thẻ căn cước; trường hợp thông tin đã thay đổi so với thông tin trên thẻ căn cước, người được cấp thẻ phải cung cấp giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh các thông tin đã thay đổi.

- Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được cấp thẻ căn cước theo quy định của pháp luật.