TIN TỨC VỀ HOT BOY NỔI LOẠN VÀ CÂU CHUYỆN VỀ THẰNG CƯỜI, CÔ GÁI ĐIẾM VÀ CON VỊT (2011) - HOT BOY NOI LOAN VA CAU CHUYEN VE THANG CUOI, CO GAI DIEM VA CON VIT (2011)

hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt (2011)