Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh từ tháng 12/2022

Nguyễn Huệ (Tổng hợp), Theo VTC News 10:05 01/12/2022

Từ tháng 12/2022, nhiều chính sách mới có hiệu lực, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh; Bộ Ngoại giao có thêm nhiều nhiệm vụ mới...

Cấp văn bằng, chứng chỉ nghề không đúng quy định bị xử phạt tới 150 triệu đồng; hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh; bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức nhiều ngành; Bộ Ngoại giao có thêm nhiều nhiệm vụ mới... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 12/2022.

Cấp văn bằng, chứng chỉ nghề không đúng quy định bị xử phạt tới 150 triệu đồng

Cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học không đúng tên ngành, nghề đào tạo, nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt từ 40 - 150 triệu đồng. Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 88/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh từ tháng 12/2022 - Ảnh 1.

Việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề không đúng quy định sẽ bị xử phạt. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, phạt tiền đối với hành vi cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học không đúng tên ngành, nghề đào tạo hoặc ngành, nghề đào tạo không được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài; ngành, nghề đào tạo không có tên trong quyết định tự chủ mở ngành, nghề đào tạo, quyết định tự chủ liên kết đào tạo với nước ngoài; cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học không đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định sẽ bị xử phạt từ 40 - 150 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, hình thức xử phạt bổ sung với hành vi này là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thời hạn từ 3 - 6 tháng; đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thời hạn từ 6 - 18 tháng.

Bên cạnh đó, Nghị định số 88 cũng quy định, xử phạt 5 - 10 triệu đồng đối với nhà giáo, người dạy khi có hành vi kỷ luật người học không đúng quy định; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học; phạt từ 10 - 15 triệu đồng đối với vi phạm quy định về chính sách đối với người học.

Biện pháp khắc phục là buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của người học; buộc xin lỗi công khai người học bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể; buộc thực hiện đúng chính sách đối với người học đối với hành vi vi phạm quy định nêu trên.

Nghị định số 88/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2022.

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh

Một chính sách khác có hiệu lực từ ngày 12/12/2022 là thông tư 14/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Thông tư có quy định đối tượng được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh là hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh từ tháng 12/2022 - Ảnh 2.

Từ 12/12, hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, những hộ được hỗ trợ điện thoại thông minh gồm: Hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng từ Chương trình hoặc thiết bị học tập trực tuyến thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em” (tính đến thời điểm Bộ Thông tin và truyền thông phân bổ số lượng điện thoại thông minh cho các địa phương); Hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ.

Có 2 hình thức hỗ trợ gồm: Hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh kết hợp với hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho hộ gia đình (sau đây gọi tắt là gói dịch vụ hỗ trợ kết hợp).

Hỗ trợ bằng tiền (nếu hộ gia đình thuộc danh sách được hỗ trợ đã tự mua điện thoại thông minh kể từ ngày 12/12/2022). Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/hộ.

Nếu hộ gia đình mua điện thoại thông minh trên thị trường (trường hợp hộ gia đình nhận hỗ trợ bằng tiền) hoặc mua điện thoại thông minh thông qua gói dịch vụ kết hợp của doanh nghiệp có giá cao hơn mức hỗ trợ từ Chương trình, hộ gia đình tự bổ sung số kinh phí tăng thêm.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức nhiều ngành

Thông tư 12/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 9/12/2022 đã bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ tin học với viên chức chuyên ngành tài nguyên môi trường ở các chức danh: Địa chính viên hạng II; Địa chính viên hạng III; Địa chính viên hạng IV; Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II;

Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III; Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV; Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II; Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III; Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng IV;

Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng II; Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng III; Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng IV; Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng II; Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III; Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV; Đo đạc bản đồ viên hạng II; Đo đạc bản đồ viên hạng III; Đo đạc bản đồ viên hạng IV.

Tuy nhiên, viên chức chuyên ngành tài nguyên môi trường phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc sử dụng phần mềm chuyên ngành địa chính, sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao, không còn yêu cầu viên chức phải có trình độ ngoại ngữ theo bậc tương ứng, khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Thay vào đó, viên chức ngành thể dục, thể thao phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

Bộ Ngoại giao được bổ sung nhiều nhiệm vụ mới

Có hiệu lực từ ngày 1/12/2022, Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 14/10/2022 của Chính phủ bổ sung nhiều nhiệm vụ mới với Bộ Ngoại giao.

Nghị định bổ sung nhiệm vụ về thống nhất chủ trương bầu cử tại các diễn đàn, tổ chức đa phương để bảo đảm phù hợp với chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương theo Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư.

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh từ tháng 12/2022 - Ảnh 3.

Trụ sở Bộ Ngoại giao.

Thể hiện rõ hơn nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, kĩ năng đối ngoại hội nhập quốc tế để bảo đảm phù hợp với chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng, nhiệm vụ do Thủ tướng giao và yêu cầu thực tế trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ các bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nghị định bổ sung nhiệm vụ “Tham mưu, chuẩn hóa và thống nhất quản lý về việc sử dụng các ngôn ngữ nước ngoài thông dụng trong hoạt động chính trị, ngoại giao của Đảng và Nhà nước” để phù hợp với nhiệm vụ thực tế được giao cho Bộ Ngoại giao.

Theo đó, Bộ Ngoại giao là cơ quan duy nhất chủ trì thực hiện nhiệm vụ phiên dịch, biên dịch phục vụ các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, đồng thời là đầu mối tổ chức và thực hiện các hoạt động quy chuẩn hóa công tác biên, phiên dịch nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng hiện nay.

Quy định về quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại

Nghị định 90/2022/NĐ-CP về việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước có hiệu lực từ ngày 15/12/2022.

Trong đó, quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại phải đảm bảo một số nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Các khoản thu, chi liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại thực hiện theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, giá cho thuê nhà phục vụ đối ngoại được xác định theo giá thị trường; đảm bảo bù đắp chi phí, có tích lũy để bảo tồn và phát triển nhà phục vụ đối ngoại…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày