Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 lấy theo thang điểm 40

Công Hiếu, Theo Trí Thức Trẻ 07:55 09/08/2019

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 vừa được nhà trường công bố.

Theo đó, điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 sẽ lấy theo thang điểm 40. Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển theo thang điểm 40), cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo thang điểm 40 (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh tra cứu điểm chuẩn Đại học năm 2019 Tại Đây.

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 với các ngành đào tạo tại TP.HCM cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 lấy theo thang điểm 40 - Ảnh 1.
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 lấy theo thang điểm 40 - Ảnh 2.
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 lấy theo thang điểm 40 - Ảnh 3.

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 với chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt:

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 lấy theo thang điểm 40 - Ảnh 4.
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 lấy theo thang điểm 40 - Ảnh 5.

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 với chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh:

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 lấy theo thang điểm 40 - Ảnh 6.

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 với chương trình học 2 năm đầu tại các cơ sở:

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 lấy theo thang điểm 40 - Ảnh 7.


Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm