Điểm chuẩn của Đại học Cảnh sát nhân dân và Đại học An ninh nhân dân 2018

Team Tuyển sinh 2018, Theo Trí Thức Trẻ 11:46 06/08/2018

Điểm chuẩn cao nhất của Đại học An ninh nhân dân là 24,55 điểm, của Đại học Cảnh sát nhân dân là 24,4 điểm.

Trường Đại học An ninh nhân dân:

1. Nghiệp vụ An ninh

- Đối với Nam

+ Tổ hợp A01: 23.9 điểm

+ Tổ hợp C03: 23.6 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 21.1 điểm)

+ Tổ hợp D01: 22.95 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 22.2 điểm)

- Đối với Nữ

+ Tổ hợp A01: 24.3 điểm

+ Tổ hợp C03: 24.25 điểm

+ Tổ hợp D01: 24.55 điểm

2. Chương trình gửi đào tạo ngoài ngành: 18.45 điểm

Điểm chuẩn của Đại học Cảnh sát nhân dân và Đại học An ninh nhân dân 2018 - Ảnh 1.

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân:

1. Nghiệp vụ Cảnh sát

- Đối với Nam

+ Tổ hợp A01: 23.85 điểm

+ Tổ hợp C03: 23.9 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 21.4 điểm và môn Văn: 7.25 điểm)

+ Tổ hợp D01: 22.95 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 22.2 điểm)

- Đối với Nữ

+ Tổ hợp A01: 24.4 điểm

+ Tổ hợp C03: 23.6 điểm

+ Tổ hợp D01: 24.2 điểm

2. Chương trình gửi đào tạo ngoài ngành: 18.45 điểm

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm