Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng

ANH VĂN/VTC News, Theo VTC News 14:16 23/06/2024

Khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7, lương cơ bản cao nhất của chuyên gia cao cấp bậc 3 là 23,4 triệu đồng/tháng.

Thông tin tại cuộc họp báo hôm 20/6, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất với phương án chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, thay vào đó sẽ tăng lương cơ sở khoảng 30% (từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng) từ ngày 1/7.

Như vậy, lương cán bộ, công chức vẫn tính theo công thức: Lươệ số x Mức lương cơ sở.

Căn cứ vào hệ số lương được quy định tại Nghị định 204/2004 của Chính phủ, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước sẽ được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở.

Theo đó, chuyên gia cao cấp bậc 3 sẽ có mức lương cao nhất là 23.400.000 đồng/tháng (hệ số 10), cao hơn mức hiện hành 5.400.000 đồng/tháng.

Chuyên gia cao cấp là chức danh của cán bộ, công chức có trình độ, năng lực đặc biệt về một chuyên ngành hoặc một lĩnh vực, giúp các cơ quan của Đảng, Nhà nước nghiên cứu xây dựng chủ trương, chính sách phát triển ngành hoặc lĩnh vực.

Còn nhóm cán bộ, công chức loại A3 nhóm 1 (A3.1) bậc 6 sẽ có mức lương cao nhất là 18.720.000 đồng/tháng (hệ số 8), cao hơn mức hiện hành 4.320.000 đồng/tháng.

Công chức loại A3 nhóm 1 bao gồm: Chuyên viên cao cấp; Thanh tra viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp thuế; Kiểm toán viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng; Kiểm tra viên cao cấp hải quan; Thẩm kế viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp thị trường.

Cụ thể, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước khi tăng lương cơ sở lên mức 2.340.000 đồng như sau.

Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng - Ảnh 1.
Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng - Ảnh 2.
Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng - Ảnh 3.
Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng - Ảnh 4.
Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng - Ảnh 5.
Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng - Ảnh 6.
Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng - Ảnh 7.
Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng - Ảnh 8.
Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng - Ảnh 9.
Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7: Cao nhất 23,4 triệu đồng - Ảnh 10.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày