4 đơn vị vừa được phép tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS

Vân, Theo Tổ Quốc 06:13 19/11/2022

Ngày 18/11, Bộ GDĐT vừa phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ giáo dục Đông A, Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục và đào tạo ODIN, Công ty TNHH University Access Centre Việt Nam và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh).

4 đơn vị vừa được phép tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS - Ảnh 1.

Những người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ IELTS Test Report Form tiếp tục được thi (ảnh: British Council)

Theo Quyết định của Bộ GDĐT phê duyệt về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ giáo dục Đông A, Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục và đào tạo ODIN, Công ty TNHH University Access Centre Việt Nam và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh), tất cả những người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS đều được tham gia các kỳ thi cấp chứng chỉ IELTS Test Report Form do các tổ chức, đơn vị trên tổ chức.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký (ngày 18/11/2022), thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ giáo dục Đông A, Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục và đào tạo ODIN, Công ty TNHH University Access Centre Việt Nam và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh) là 5 năm tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Trước đó, ngày 17/11, Bộ GDĐT cũng đã quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS và chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill. Trong đó, tại Quyết định 3730/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia). Chứng chỉ được cấp là IELTS Test Report Form. Việc tổ chức thi dành cho những người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS. Các bên khi tham gia tổ chức thi thực hiện theo quy định của IELTS Australia Pty Ltd (Australia) và pháp luật của Việt Nam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày