TIN TỨC VỀ WHO ĐỀ NGHỊ ĐỔI CÁCH GỌI CÁC BIẾN THỂ ĐỂ TRÁNH KÌ THỊ - WHO DE NGHI DOI CACH GOI CAC BIEN THE DE TRANH KI THI

WHO đề nghị đổi cách gọi các biến thể để tránh kì thị

chuyên mục