TIN TỨC VỀ VIỆT NAM ĐƯA VÀO DANH SÁCH CÓ BIỂU HIỆN LÂY LAN TRONG CỘNG ĐỒNG - VIET NAM DUA VAO DANH SACH CO BIEU HIEN LAY LAN TRONG CONG DONG

Việt Nam đưa vào danh sách có biểu hiện lây lan trong cộng đồng