Từ 1/7, chính thức liên thông đăng ký khai sinh, khai tử, thường trú, thẻ BHYT: Thực hiện online 100% như thế nào?

Tạ Ngô, Theo Đời sống pháp luật 16:35 12/06/2024

Từ 1/7, người dân có thể cùng lúc thực hiện liên thông nhiều thủ tục liên quan đến khai sinh, khai tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, không cần phải nộp bản giấy.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2024, trong đó quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính là đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Theo nghị định này, việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không được yêu cầu nộp bản giấy. Phương thức xử lý được chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm tạo thuận lợi cho người yêu cầu và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính liên thông điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật và không làm tăng chi phí cho cá nhân, tổ chức.

Từ 1/7, chính thức liên thông đăng ký khai sinh, khai tử, thường trú, thẻ BHYT: Thực hiện online 100% như thế nào? - Ảnh 1.

Các thông tin trong tờ khai điện tử quy định tại Nghị định này đã có trong Cơ sở dữ liệu dân cư, hộ tịch, bảo hiểm… sẽ được phần mềm dịch vụ công liên thông điền tự động. Hồ sơ, biểu mẫu điện tử của từng thủ tục sẽ được Phần mềm dịch vụ công liên thông tự động phân tách để chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong đó, hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử được liên thông đồng bộ về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; hồ sơ đăng ký thường trú, xóa thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, trợ cấp mai táng, tử tuất được đồng bộ về phần mềm nghiệp vụ của các bộ, ngành có liên quan.

Nghị định cũng nêu rõ: "Thời gian người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ hoặc xác nhận qua ứng dụng VNeID không tính vào thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính".

Quy trình đăng ký và thời gian giải quyết:

Liên thông điện tử nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi:

Người nộp hồ sơ khai thông tin theo mẫu sẵn, sau đó truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNeID, chọn mục "Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử" để thực hiện nộp hồ sơ và lệ phí.

Thời gian giải quyết nhóm thủ tục này không quá 3 ngày làm việc kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ, trường hợp phải xác minh thì không quá 5 ngày làm việc.

Từ 1/7, chính thức liên thông đăng ký khai sinh, khai tử, thường trú, thẻ BHYT: Thực hiện online 100% như thế nào? - Ảnh 2.

Liên thông nhóm thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất:

Người yêu cầu cũng sẽ khai thông tin theo mẫu sẵn, sau đó truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNeID, chọn mục "Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử" để thực hiện nộp hồ sơ và lệ phí.

Nếu người yêu cầu chỉ lựa chọn thực hiện liên thông 2, 3 hoặc 4 thủ tục hành chính, phần mềm dịch vụ công liên thông sẽ điều chỉnh nội dung tờ khai điện tử và giấy tờ phải đính kèm theo nội dung liên thông.

Về thời gian giải quyết trợ cấp mai táng, tử tuất đối với nhóm Người có công là không quá 18 ngày làm việc. Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng đối với nhóm đối tượng Bảo trợ xã hội là không quá 6 ngày làm việc; trường hợp người từ đủ 18 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì thời gian giải quyết không quá 11 ngày làm việc.

Với nhóm trợ cấp mai táng, trợ cấp tử tuất đối với đối tượng do ngành BHXH giải quyết thì không quá 9 ngày làm việc.

Từ 1/7, chính thức liên thông đăng ký khai sinh, khai tử, thường trú, thẻ BHYT: Thực hiện online 100% như thế nào? - Ảnh 3.

Quy trình nhận kết quả:

Kết quả được trả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Kết quả bản giấy được trả tại Bộ phận Một cửa cơ quan có thẩm quyền hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo đề nghị của người yêu cầu.

Đặc biệt, khi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn thì phải xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả thông qua Phần mềm dịch vụ công liên thông để gửi cho người yêu cầu qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và tin nhắn SMS, nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn lại ngày trả kết quả.

https://kenh14.vn/tu-1-7-chinh-thuc-lien-thong-dang-ky-khai-sinh-khai-tu-thuong-tru-the-bhyt-thuc-hien-online-100-nhu-the-nao-20240612110347754.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày