Sau một năm, tỷ lệ thất nghiệp của người di cư đến Hà Nội đã vượt di cư đến TP. HCM

Thái Quỳnh, Theo Nhịp sống kinh tế 11:37 25/02/2022

Theo Điều tra lao động việc làm năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp của người di cư đến Hà Nội là 6,41%. Trong khi tỷ lệ này ở TP.HCM là 5,39. Trong khi theo khảo sát năm 2019, tỷ lệ thất nghiệp của người di cư đến Hà Nội là 2,07%, còn đến TP.HCM là 7,36%, cao hơn gấp 3 lần so với Hà Nội.

Năm 2020, cả nước có khoảng 65,8 nghìn người di cư thất nghiệp, chiếm 5,34% trong tổng số người thất nghiệp cả nước. Đáng chú ý là tỷ lệ thất nghiệp của người di cư (9,82%) cao hơn khoảng 5 lần so với tỷ lệ thất nghiệp của dân số từ 15 tuổi trở lên (hiện là 2,25%), tỷ lệ di cư thất nghiệp ở nông thôn cao hơn so với thành thị.

Định nghĩa "thất nghiệp" căn cứ vào ba tiêu chuẩn sau: (i) hiện không có một công việc; (ii) đang tìm kiếm việc làm; và (iii) sẵn sàng làm việc. Các yếu tố này phải được thỏa mãn đồng thời.

Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp của nữ di cư lại cao hơn so với tỷ lệ này của nam (10,84% so với 8,73%). Theo xu hướng chung, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (15-24 tuổi) luôn cao ở cả nhóm di cư và dân số chung (tương ứng là 14,1% và 7,21%). Xem xét theo vùng, tỷ lệ thất nghiệp của người di cư thấp nhất thuộc về Đông Nam Bộ (7,29%) và cao nhất là Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (20,72%).

Đáng chú ý, theo khảo sát năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp của người di cư đến Hà Nội là 6,41%. Trong khi tỷ lệ này ở TP. HCM là 5,39%. Trong khi theo khảo sát năm 2019, tỷ lệ thất nghiệp của người di cư đến Hà Nội là 2,07%, còn đến TP. HCM là 7,36%, cao hơn gấp 3 lần so với Hà Nội.

Sau một năm, tỷ lệ thất nghiệp của người di cư đến Hà Nội đã vượt di cư đến TP. HCM - Ảnh 1.

Theo báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2020, số người di cư đến Hà Nội thất nghiệp là 3,9 nghìn người, đến TP.HCM thất nghiệp là 11,1 nghìn người.

Báo cáo cũng cho biết, năm 2020, số người di cư từ 15 tuổi trở lên là 877,8 nghìn người, trong đó 55,0% là phụ nữ và phần lớn là di chuyển đến khu vực thành thị (69,0%). Tuy vậy, tỷ trọng người di cư trên tổng dân số 15 tuổi trở lên vẫn khá thấp (1,2%), ở thành thị cao hơn 3,6 lần so với nông thôn (2,2% so với 0,6%). Quan sát giữa các vùng kinh tế - xã hội, vùng có số lượng người di cư đến nhiều nhất là Đông Nam Bộ, hiện chiếm gần một nửa trong tổng số người di cư 15 tuổi trở lên (47,8%).

Trong đó, riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp tới 31,8%, tương đương 279,1 nghìn người. Tỷ trọng người di cư ở nhóm tuổi 25-54 là cao nhất (52,9%), tiếp theo là nhóm tuổi thanh niên (15-24 tuổi) chiếm 42,4%. Xu hướng này cũng đúng đối với cả nam và nữ. Tuy nhiên, đối với nữ giới, tỷ trọng người di cư ở nhóm tuổi 25-54 và nhóm thanh niên chênh lệch nhau không nhiều (tương ứng là 49,4% và 45,4%).

Trong tổng số người di cư từ 15 tuổi trở lên, có tới 76,4% tham gia vào lực lượng lao động, tương đương 670,6 nghìn người, cao hơn so với tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của dân số 2,0 điểm phần trăm (74,4%). Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của người di cư chênh lệch đáng kể giữa nam (82,3%) và nữ (71,6%) và không đồng đều giữa các vùng.

Sau một năm, tỷ lệ thất nghiệp của người di cư đến Hà Nội đã vượt di cư đến TP. HCM - Ảnh 2.

Theo xu hướng chung, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của người di cư ở khu vực nông thôn được tìm thấy là cao hơn khu vực thành thị 15,2 điểm phần trăm (86,9% so với 71,7%). Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của người di cư cao nhất là ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc (88,0%) và thấp nhất là ở vùng Đồng bằng sông Hồng (71,1%).

Chênh lệch về giới trong mức độ tham gia lực lượng lao động của người di cư lớn nhất là ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, nữ giới thấp hơn nam giới 18,7 điểm phần trăm, tiếp đến là Đồng bằng sông Cửu Long (18,4%). Sự khác biệt theo giới về mức độ tham gia lực lượng lao động của người di cư có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam.

https://cafef.vn/sau-mot-nam-ty-le-that-nghiep-cua-nguoi-di-cu-den-ha-noi-da-vuot-di-cu-den-tp-hcm-20220225101536046.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày