QUIZ: Bạn hợp đóng vai chính hay vai phụ phim Hàn, chiến lẹ vài câu hỏi vui có ngay kết quả!

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 18:11 26/11/2021

Tưởng tượng một ngày đẹp trời bạn góp mặt trong phim Hàn Quốc, lúc đó bạn sẽ đóng chính hay phụ ta?

    Xem phim Hàn thì chẳng có gì to tát nhưng đóng phim Hàn thì có lẽ là điều không tưởng với chúng ta. Thôi thì biến điều không tưởng đó thành một quiz vui và thử chiến nó để xem nếu có cơ hội đóng chính trong phim Hàn, bạn sẽ là nhân vật chính hay phụ.

    Nguồn: Tổng hợp

    Bình luận

    Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm