Những từ tiếng Anh phổ biến mà người Việt đang phát âm sai: Ai-xờ-len, Pi-da, Cờ-lâu-dít

Khánh Quân, Theo Helino 23:12 18/06/2018

Được Việt hóa từ bao giờ không ai biết khiến hầu hết chúng ta đọc theo thói quen những từ tiếng Anh này dẫn đến nói sai và người bản xứ sẽ không thể hiểu được.

Pizza /ˈpiːt.sə/: bánh pizza

Khi học tiếng Anh, từ mà mọi người hay đọc sai nhất chính là món ăn này, ai cũng đọc thành "pi-da".

- Ê mày, gọi gì ăn đi.

- Pida nhé?

Cách Việt hóa nãy đã ăn sâu vào tiềm thức khiến chúng ta rất khó để thay đổi chúng!

Những từ tiếng Anh phổ biến mà người Việt đang phát âm sai: Ai-xờ-len, Pi-da, Cờ-lâu-dít - Ảnh 1.

Làm ơn phát âm tôi chính xác là /ˈpiːt.sə/, pida, pida là cái gì cơ chứ!

Clothes /kloʊðz/: quần áo

Clothe /kloʊð/: mặc quần áo; che phủ

Cloth /klɒθ/: vải, tấm vải

Không hiểu bắt nguồn từ đầu, người học tiếng Anh lại đọc là Cờ-lâu-dít, thậm chí Cờ-lâu-thịt. Chính xác là từ này chỉ có 1 âm tiết, có thể đọc là: "kloʊ-z" hoặc "kloʊð-z". Phần "it" mà mọi người hay đọc thật ra chỉ đơn giản là một âm /z/ ở cuối.

Những từ tiếng Anh phổ biến mà người Việt đang phát âm sai: Ai-xờ-len, Pi-da, Cờ-lâu-dít - Ảnh 2.

/ˈmoʊ.kə/ nghe chưa? Mocha không phải tên tôi!

Mocha /ˈmoʊ.kə/: cà phê mocha

Tema nghiện trà sữa có thấy từ này quen thuộc không, có phải bạn thường được đọc là "mô-cha". Dừng lại nhé, phát âm đúng chuẩn của nó là /ˈmoʊ.kə/. Đừng có từ gì cũng Việt hóa, thành thói quen khó bỏ khi nói chuyện với người nước ngoài không ai hiểu gì đâu.

Naked /ˈneɪ.kɪd/: trần truồng, trơ trụi

Cái từ mà chúng ta cho là nhạy cảm này cũng thường được đọc sai là "nếch-k-t". Không mấy ai biết chính xác nó được phát âm là /ˈneɪ.kɪd/ đâu nhỉ.

Những từ tiếng Anh phổ biến mà người Việt đang phát âm sai: Ai-xờ-len, Pi-da, Cờ-lâu-dít - Ảnh 3.

Đội bóng đội tuyển Ý đang gây sốt dù không được tham gia World Cup 2018 trong trang phục gần /ˈneɪ.kɪd/ chứ không phải nếch-k-t nhé!

Island /’ailənd/: hòn đảo

Chính chữ "s" trong từ island đang hại rất nhiều người Việt vì ai cũng nghĩ sẽ đọc là ai-xờ-len. Tuy nhiên, "s" ở đây là âm câm, island sẽ được phát âm chuẩn xác là: /’ailənd/.

Từ island đã từng được phát âm đầy đủ. Tuy nhiên vào thế khỉ 13, cách đọc của từ này đã thay đổi do mượn từ isle từ tiếng Pháp – có nghĩa là hòn đảo.

Những từ tiếng Anh phổ biến mà người Việt đang phát âm sai: Ai-xờ-len, Pi-da, Cờ-lâu-dít - Ảnh 4.

Tôi là Island và tôi không có "s"

Ngoài ra còn có một số âm câm phổ biến bạn cần biết như:

Âm "h"

what /wɑːt/honest /ˈɑːnɪst/
when /wen/hour /aʊər/
why /waɪ/while /waɪl/
which /wɪtʃ/where /weər/
whether /ˈweðər/ rhythm /ˈrɪðəm/
ghost /ɡoʊst/


Âm "b"

lamb /læm/comb /koʊm/
thumb /θʌm/doubt /daʊt/
numb /nʌm/plumber /ˈplʌmər/
crumb /krʌm/limb /lɪm/
climbing /ˈklaɪmɪŋ/debt /det/
bomb /bɒm/tomb /tuːm/


Âm "k"

knife /naɪf/knock /nɒk/
knee /niː/knight /naɪt/
knot /nɑːt/knack /næk/
knitting /ˈnɪtɪŋ/knew /njuː/
know /nəʊ/knob /nɒb/


Âm "t"

fasten /ˈfæsən/ Christmas /ˈkrɪsməs/
castle ˈkæsl/mortgage /ˈmɔːɡɪdʒ/
listen /ˈlɪsən/soften /ˈsɒfən/

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm