TIN TỨC VỀ MỨC LƯƠNG NĂM LÀ 1,5 TỈ ĐỒNG - MUC LUONG NAM LA 1,5 TI DONG

mức lương năm là 1,5 tỉ đồng