Mốc thời gian quan trọng liên quan đến CMND người dân cần biết rõ

Giang Anh, Theo Đời sống Pháp luật 12:00 26/01/2024

Theo Điều 2 Nghị định 05/1999/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 170/2007/NĐ-CP, Chứng minh nhân dân (CMND) có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp (dù là CMND 9 số hay 12 số).

Trong khi đó, từ ngày 1/1/2021, Bộ Công an đã triển khai cấp Căn cước công dân gắn chip thay cho CMND. Nghĩa là, những người được cấp CMND từ cuối năm 2020 được tiếp tục sử dụng đến hết năm 2035. Từ năm 2036, CMND chính thức bị "khai tử" và việc sử dụng CMND sau thời điểm bị cấm.

Tuy nhiên, mới đây, theo khoản 2 Điều 46 Luật Căn cước năm 2023 số 26/2023/QH15, Chứng minh nhân dân còn hạn đến sau 31/12/2024 thì chỉ được sử dụng đến hết 31/12/2024. Tức là, sang năm 2025, sẽ chính thức "khai tử" hoàn toàn Chứng minh nhân dân.

Trường hợp đặc biệt vẫn được sử dụng Căn cước công dân đã hết hạn

Mốc thời gian quan trọng liên quan đến CMND người dân cần biết rõ - Ảnh 1.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân sử dụng thẻ Căn cước, Luật Căn cước mới đã có quy định chuyển tiếp tại Điều 46 như sau:

Thẻ Căn cước công dân được cấp trước ngày 1/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước.

Chứng minh nhân, Căn cước công dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/01/2024 đến trước ngày 30/6/2024 tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Quy định về sử dụng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân trong các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày 01/7/2024 vẫn được áp dụng như đối với thẻ Căn cước cấp theo quy định của Luật Căn cước.

Các giấy tờ đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan Nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân trong các giấy tờ đã cấp.

Như vậy, những người sử dụng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân đã hết hạn từ ngày 15/01/2024 đến trước ngày 30/6/2024 có thể tiếp tục giấy tờ cũ để chờ đến ngày 01/7/2024 làm thẻ Căn cước mẫu mới.

Theo Điều 19 Luật Căn cước, được cấp thẻ Căn cước là công dân Việt Nam. Trong đó, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên bắt phải làm thẻ Căn cước; công dân dưới 14 tuổi được làm thẻ Căn cước theo nhu cầu.

Về giá trị sử dụng, công dân đã được cấp thẻ Căn cước phải đi đổi thẻ khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Các thẻ Căn cước đã cấp trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi đổi thẻ có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ tiếp theo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày