TIN TỨC VỀ LÃNH ĐẠO SỞ TT&TT TP.HCM TRAO QUÀ CHO NGƯỜI KHÓ KHĂN - LANH DAO SO TT&TT TP.HCM TRAO QUA CHO NGUOI KHO KHAN

lãnh đạo Sở TT&TT TP.HCM trao quà cho người khó khăn

chuyên mục